Browsing by Author Yang, Song


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
 2016Access to P-Stereogenic Phosphinates via N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Desymmetrization of BisphenolsHuang, Zhijian; Huang, Xuan; Li, Baosheng; Mou, Chengli; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
2018Addition of N-heterocyclic carbene catalyst to aryl esters induces remote C-Si bond activation and benzylic carbon functionalizationWang, Hongling; Chen, Xingkuan; Li, Yongjia; Wang, Jilan; Wu, Shuquan; Xue, Wei; Yang, Song; Chi, Robin Yonggui
2016Carbene-catalysed reductive coupling of nitrobenzyl bromides and activated ketones or imines via single-electron-transfer processLi, Bao-Sheng; Wang, Yuhuang; Proctor, Rupert S. J.; Zhang, Yuexia; Webster, Richard D.; Yang, Song; Song, Baoan; Chi, Yonggui Robin
2019Carbene-catalyzed direct functionalization of the β-sp3 -carbon atoms of α-chloroaldehydesLiu, Bin; Luo, Guoyong; Wang, Hongling; Hao, Lin; Yang, Song; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
2016Carbene-Catalyzed Dynamic Kinetic Resolution of Carboxylic EstersChen, Xingkuan; Fong, Jacqueline Zi Mei; Xu, Jianfeng; Mou, Chengli; Lu, Yunpeng; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
2019Carbene-catalyzed formal [3+3] cycloaddition reaction for access to substituted 2-phenylbenzothiazolesNi, Zhibin; Mou, Chengli; Zhu, Xun; Qi, Puying; Yang, Song; Chi, Robin Yonggui; Jin, Zhichao
 2017Carbene-catalyzed indole 3-Methyl C(sp3)-H bond functionalizationCheng, Jian; Sun, Jun; Yan, Jiekuan; Yang, Song; Zheng, Pengcheng; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
 2017Carbene-Catalyzed Reductive Coupling of Nitrobenzyl Bromide and Nitroalkene via the Single-Electron-Transfer (SET) Process and Formal 1,4-AdditionWang, Yuhuang; Du, Yu; Huang, Xuan; Wu, Xingxing; Zhang, Yuexia; Yang, Song; Chi, Yonggui Robin
2017Construction of Fused Pyrrolidines and β-Lactones by Carbene-Catalyzed C−N, C−C, and C−O Bond FormationsWu, Xingxing; Hao, Lin; Zhang, Yuexia; Rakesh, Maiti; Reddi, Rambabu N.; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
2002Design and development of a high performance speech recognition systemYang, Song
2018Direct activation of β-sp3-carbons of saturated carboxylic esters as electrophilic carbons via oxidative carbene catalysisLiu, Bin; Wang, Weihong; Huang, Ruoyan; Yan, Jiekuan; Wu, Jichang; Xue, Wei; Yang, Song; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
 2016Enantioselective Nucleophilic β-Carbon-Atom Amination of Enals: Carbene-Catalyzed Formal [3+2] ReactionsWu, Xingxing; Liu, Bin; Zhang, Yuexia; Jeret, Martin; Wang, Honglin; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
 2013Enantioselective sulfonation of enones with sulfonyl imines by cooperative N-heterocyclic-carbene/thiourea/tertiary-amine multicatalysisChi, Robin Yonggui; Jin, Zhichao; Xu, Jianfeng; Yang, Song; Song, Bao-An
 2013Functionalization of benzylic C(sp3)H bonds of heteroaryl aldehydes through N-heterocyclic carbene organocatalysisChen, Xingkuan; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Robin Yonggui
2016Green and rapid access to benzocoumarins via direct benzene construction through base-mediated formal [4+2] reaction and air oxidationMou, Chengli; Zhu, Tingshun; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Robin Yonggui
2018Kinetic resolution of 1,2-diols via NHC-catalyzed site-selective esterificationLiu, Bin; Yan, Jiekuan; Huang, Ruoyan; Wang, Weihong; Jin, Zhichao; Zanoni, Giuseppe; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Chi, Robin Yonggui
 2015Nucleophilic β-carbon activation of propionic acid as a 3-carbon synthon by carbene organocatalysisChi, Robin Yonggui; Jin, Zhichao; Jiang, Ke; Fu, Zhenqian; Torres, Jaume; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Song, Bao-An
 2015N‑Heterocyclic Carbene-Catalyzed Radical Reactions for Highly Enantioselective β‑Hydroxylation of EnalsZhang, Yuexia; Du, Yu; Huang, Zhijian; Xu, Jianfeng; Wu, Xingxing; Wang, Yuhuang; Wang, Ming; Yang, Song; Webster, Richard D.; Chi, Robin Yonggui
 2015Oxidative N-heterocyclic carbene-catalyzed γ-carbon addition of enals to imines: mechanistic studies and access to antimicrobial compoundsChi, Robin Yonggui; Su, Shihu; Jin, Zhichao; Zheng, Peng-Cheng; Cheng, Jiajia; Wang, Yu-Huang; Yang, Song; Jin, Lin-Hong; Song, Bao-An
 2017Polyhalides as Efficient and Mild Oxidants for Oxidative Carbene Organocatalysis by Radical ProcessesWu, Xingxing; Zhang, Yuexia; Wang, Yuhuang; Ke, Jie; Jeret, Martin; Reddi, Rambabu N.; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin