Browsing by Author Ye, Pengcheng

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
20213D printing of transparent spinel ceramics with transmittance approaching the theoretical limitWang, Haomin; Liu, Li Ying; Ye, Pengcheng; Huang, Zhangyi; Ng, Andrew Yun Ru; Du, Zehui; Dong, Zhili; Tang, Dingyuan; Gan, Chee Lip
2021Mechanical properties and failure behaviour of architected alumina microlattices fabricated by stereolithography 3D printingYap, Xiu Yun; Seetoh, Ian; Goh, Wei Liang; Ye, Pengcheng; Zhao, Yida; Du, Zehui; Lai, Chang Quan; Gan, Chee Lip
 2020Shape-memory actuation in aligned zirconia nanofibers for artificial muscle applications at elevated temperaturesDu, Zehui; Zhou, Xinran; Ye, Pengcheng; Zeng, Xiaomei; Gan, Chee Lip
2017Synthesis of monodisperse CeO2-ZrO2 particles exhibiting cyclic superelasticity over hundreds of cyclesDu, Zehui; Ye, Pengcheng; Zeng, Xiao Mei; Schuh, Christopher A.; Tamura, Nobumichi; Zhou, Xinran; Gan, Chee Lip