Browsing by Author Ye, Tao

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Agricultural risk modeling challenges in China : probabilistic modeling of rice losses in Hunan provinceStojanovski, Pane; Dong, Weimin; Wang, Ming; Ye, Tao; Li, Shuangcai; Mortgat, Christian P.
2018A dopant‐free polymer as hole‐transporting material for highly efficient and stable perovskite solar cellsLi, Xianqiang; Tang, Xiaohong; Yang, Yijie; Ye, Tao; Wu, Dan; Wang, Hong; Li, Jun; Wang, Xizu
2018Efficient and ambient-air-stable solar cell with highly oriented 2D@3D perovskitesYe, Tao; Bruno, Annalisa; Han, Guifang; Koh, Teck Ming; Li, Jia; Nur Fadilah Jamaludin; Soci, Cesare; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Leong, Wei Lin
2018Highly oriented electrospun P(VDF-TrFE) fibers via mechanical stretching for wearable motion sensingMa, Shaoyang; Ye, Tao; Zhang, Ting; Wang, Zhe; Li, Kaiwei; Chen, Ming; Zhang, Jing; Wang, Zhixun; Ramakrishna, Seeram; Wei, Lei
2018Hollow rice grain-shaped TiO2 nanostructures for high-efficiency and large-area perovskite solar cellsMa, Shaoyang; Ye, Tao; Wu, Tingting; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; Ramakrishna, Seeram; Vijila, Chellappan; Wei, Lei
2019Large area, high efficiency and stable perovskite solar cells enabled by fine control of intermediate phaseYe, Tao; Han, Guifang; Surendran, Abhijith; Li, Jia; Koh, Teck Ming; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Leong, Wei Lin
 2016Ultrafast Photogenerated Hole Extraction/Transport Behavior in a CH3NH3PbI3/Carbon Nanocomposite and Its Application in a Metal-Electrode-Free Solar CellYe, Tao; Jiang, Xi; Wan, Dongyang; Wang, Xingzhi; Xing, Jun; Venkatesan, Thirumalai; Xiong, Qihua; Ramakrishna, Seeram