Browsing by Author You, Insang

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
 2021High-frequency and intrinsically stretchable polymer diodesMatsuhisa, Naoji; Niu, Simiao; O'Neill, Stephen J. K.; Kang, Jiheong; Ochiai, Yuto; Katsumata, Toru; Wu, Hung-Chin; Ashizawa, Minoru; Wang, Ging-Ji Nathan; Zhong, Donglai; Wang, Xuelin; Gong, Xiwen; Ning, Rui; Gong, Huaxin; You, Insang; Zheng, Yu; Zhang, Zhitao; Tok, Jeffrey B.-H.; Chen, Xiaodong; Bao, Zhenan
2019High-transconductance stretchable transistors achieved by controlled gold microcrack morphologyMatsuhisa, Naoji; Jiang, Ying; Liu, Zhiyuan; Chen, Geng; Wan, Changjin; Kim, Yeongin; Kang, Jiheong; Tran, Helen; Wu, Hung-Chin; You, Insang; Bao, Zhenan; Chen, Xiaodong