Browsing by Author Yu, Jinghua

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
 2012Disposable electrochemical immunosensor for simultaneous assay of a panel of breast cancer tumor markersGe, Shenguang; Yu, Feng; Ge, Lei; Yan, Mei; Yu, Jinghua; Chen, Dairong
 2011Electrochemical biosensor based on graphene oxide–Au nanoclusters composites for l-cysteine analysisGe, Shenguang; Yan, Mei; Lu, Juanjuan; Zhang, Meng; Yu, Feng; Yu, Jinghua; Song, Xianrang; Yu, Shilin
2019A photoresponsive rutile TiO2 heterojunction with enhanced electron-hole separation for high-performance hydrogen evolutionGao, Chaomin; Wei, Tao; Zhang, Yanyan; Song, Xiaohan; Huan, Yu; Liu, Hong; Zhao, Mingwen; Yu, Jinghua; Chen, Xiaodong