Browsing by Author Yuan, Guoliang

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
 2012Characterization and manipulation of mixed phase nanodomains in highly strained BiFeO3 thin filmsYou, Lu; Chen, Zuhuang; Zou, Xi; Ding, Hui; Chen, Weigang; Chen, Lang; Yuan, Guoliang; Wang, Junling
2009Evidences for the depletion region induced by the polarization of ferroelectric semiconductorsYuan, Guoliang; Wang, Junling
2016Giant photostriction in organic–inorganic lead halide perovskitesYou, Lu; Zhou, Yang; Wang, Shiwei; Ku, Zhiliang; Fan, Hongjin; Schmidt, Daniel; Rusydi, Andrivo; Chang, Lei; Wang, Le; Ren, Peng; Chen, Liufang; Yuan, Guoliang; Chen, Lang; Wang, Junling
2014Mechanism of polarization fatigue in BiFeO3 : the role of Schottky barrierZhou, Yang; Zou, Xi; You, Lu; Guo, Rui; Lim, Zhi Shiuh; Chen, Lang; Yuan, Guoliang; Wang, Junling
 2018Solution-processed resistive switching memory devices based on hybrid organic-inorganic materials and compositesShan, Yingying; Lyu, Zhensheng; Guan, Xinwei; Younis, Adnan; Yuan, Guoliang; Wang, Junling; Li, Sean; Wu, Tom
 2012Structure and piezoelectric properties of BiFeO3 and Bi0.92Dy0.08FeO3 multiferroics at high temperatureSun, Chen; Chen, Xiaomin; Wang, Junling; Yuan, Guoliang; Yin, Jiang; Liu, Zhiguo
 2012Structure, ferroelectric and piezoelectric properties of multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 ceramicsChen, Xiaomin; Wang, Junling; Yuan, Guoliang; Wu, Di; Liu, Junming; Yin, Jiang; Liu, Zhiguo