Browsing by Author Zhang, Daohua

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Broadband absorption tailoring of SiO2/Cu/ITO arrays based on hybrid coupled resonance modeLian, Jiqing; Zhang, Dawei; Hong, Ruijin; Yan, Tingzhen; Lv, Taiguo; Zhang, Daohua
2018Defect-induced tunable permittivity of epsilon-near-zero in indium tin oxide thin filmsLian, Jiqing; Zhang, Dawei; Hong, Ruijin; Qiu, Peizhen; Lv, Taiguo; Zhang, Daohua
 2020Effect of size on the electronic structure and optical properties of cubic CsPbBr₃ quantum dotsChen, Qiran; Song, Zhigang; Zhang, Daohua; Sun, Handong; Fan, Weijun
2017Fabrication of Au/graphene oxide/Ag sandwich structure thin film and its tunable energetics and tailorable optical propertiesHong, Ruijin; Ji, Jialin; Tao, Chunxian; Zhang, Daohua; Zhang, Dawei
2014Fiber-optic temperature sensor based on temperature-dependent refractive index of Germanium-silica coating stackHuang, Yuanshen; Zhang, Daohua; Zhang, Dawei; Tao, Chunxian; Hong, Ruijin
2017Interaction between graphene-coated nanowires revisited with transformation opticsJiang, Jing; Zhang, Daohua; Zhang, Baile; Luo, Yu
2017Laser induced photocatalytic activity enhancement of TiO_2 thin filmsJing, Ming; Hong, Ruijin; Shao, Wen; Lin, Hui; Zhang, Dawei; Zhuang, Songlin; Zhang, Daohua
 2020Optical properties of two-dimensional semi-conductive MXene Sc₂COₓ produced by sputteringChen, Qiran; Zhang, Daohua; Pan, Jisheng; Fan, Weijun
2020Strong plasmon-Wannier Mott exciton interaction with high aspect ratio colloidal quantum wellsYu, Junhong; Hou, Songyan; Sharma, Manoj; Tobing, Landobasa Y. M.; Song, Zhigang; Delikanli, Savas; Hettiarachchi, Chathuranga; Zhang, Daohua; Fan, Weijun; Muhammad Danang Birowosuto; Wang, Hong; Demir, Hilmi Volkan; Dang, Cuong