Browsing by Author Zhang, Yongfeng

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Color-tunable polymeric long-persistent luminescence based on polyphosphazenesWang, Zhonghao; Zhang, Yongfeng; Wang, Chang; Zheng, Xian; Zheng, Yan; Gao, Liang; Yang, Chaolong; Youbing Li; Qu, Lunjun; Zhao, Yanli
2019Effect of carbazolyl groups on photophysical properties of cyanuric chlorideGao, Weichen; Su, Yan; Wang, Zhonghao; Zhang, Yongfeng; Zhang, Dan; Jia, Peng; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Ganguly, Rakesh; Zhao, Yanli
2020Excitation-dependent long-life luminescent polymeric systems under ambient conditionsSu, Yan; Zhang, Yongfeng; Wang, Zhonghao; Gao, Weichen; Jia, Peng; Zhang, Dan; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Zhao, Yanli
 2021Large-area, flexible, transparent, and long-lived polymer-based phosphorescence filmsZhang, Yongfeng; Su, Yan; Wu, Hongwei; Wang, Zhonghao; Wang, Chang; Zheng, Yan; Zheng, Xian; Gao, Liang; Zhou, Qian; Yang, Yan; Chen, Xiaohong; Yang, Chaolong; Zhao, Yanli
 2021Water-induced blue-green variable nonconventional ultralong room temperature phosphorescence from cross-linked copolymers via click chemistryGao, Liang; Zhang, Yongfeng; Chen, Xiaohong; Zheng, Yan; Zheng, Xian; Wang, Chang; Wang, Zhonghao; Hao, Jinqiu; Tian, Quanchi; Yu, Xingyu; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Zhao, Yanli