Browsing by Author Zhou, Jianrong Steve

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
 2013Achieving vinylic selectivity in Mizoroki-Heck reaction of cyclic olefinsWu, Xiaojin; Lu, Yunpeng; Hirao, Hajime; Zhou, Jianrong Steve
 2013Arene CH=O hydrogen bonding : a stereocontrolling tool in palladium-catalyzed arylation and vinylation of ketonesHuang, Zhiyan; Lim, Li Hui; Chen, Zuliang; Li, Yongxin; Zhou, Feng; Su, Haibin; Zhou, Jianrong Steve
 2014A general palladium-catalyzed method for alkylation of heteroarenes using secondary and tertiary alkyl halidesWu, Xiaojin; See, Jessica Wei Ting; Xu, Kai; Hirao, Hajime; Roger, Julien; Hierso, Jean-Cyrille; Zhou, Jianrong Steve
 2012Intermolecular Mizoroki-Heck reaction of aliphatic olefins with high selectivity for substitution at the internal positionLu, Yunpeng; Li, Yongxin; Zhou, Jianrong Steve; Qin, Liena; Ren, Xinfeng
2015Nickel-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of conjugated olefinsGuo, Siyu; Yang, Peng; Zhou, Jianrong Steve
 2014Nickel-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of olefins for the synthesis of α- and β-amino acidsYang, Peng; Xu, Haiyan; Zhou, Jianrong Steve
2017Nickel-Catalyzed Direct Synthesis of Aryl Olefins from Ketones and Organoboron Reagents under Neutral ConditionsLei, Chuanhu; Yip, Yong Jie; Zhou, Jianrong Steve
2011Nickel–thiolate complex catalyst assembled in one step in water for solar H2 productionHong, Jindui; Zheng, Jianwei; Huang, Zhiyan; Zhou, Jianrong Steve; Xu, Rong; Zhang, Wei
2016Palladium-Catalyzed Arylation of Ketones and Acetonitrile with Ortho Alkylation of Aryl Rings: De Novo Synthesis of Tetralines and BenzocycloheptenesLei, Chuanhu; Cao, Jiajia; Zhou, Jianrong Steve
 2015Palladium-catalyzed asymmetric reductive heck reaction of aryl halidesHirao, Hajime; Zhou, Jianrong Steve; Yue, Guizhou; Lei, Kaining
2016Palladium-Catalyzed Asymmetric α-Arylation of AlkylnitrilesJiao, Zhiwei; Chee, Kwok Wei; Zhou, Jianrong Steve
2016Palladium-Catalyzed Enantioselective α-Arylation of α-FluoroketonesJiao, Zhiwei; Beiger, Jason J.; Jin, Yushu; Ge, Shaozhong; Zhou, Jianrong Steve; Hartwig, John F.
 2012Palladium-catalyzed, asymmetric Mizoroki–Heck reaction of benzylic electrophiles using phosphoramidites as chiral ligandsYang, Zhigang; Zhou, Jianrong Steve
 2012Recent developments in asymmetric coupling of enolatesZhou, Jianrong Steve
 2012Room-temperature Suzuki–Miyaura coupling of heteroaryl chlorides and tosylatesYang, Junfeng; Liu, Sijia; Zheng, Jian-Feng; Zhou, Jianrong Steve
 2013Selective Arylation and Vinylation at the α Position of VinylarenesZou, Yinjun; Qin, Liena; Ren, Xinfeng; Lu, Yunpeng; Li, Yongxin; Zhou, Jianrong Steve
 2013Weak arene C - H⋅⋅⋅O hydrogen bonding in palladium-catalyzed arylation and vinylation of lactonesHuang, Zhiyan; Chen, Zuliang; Lim, Li Hui; Quang, Gia Chuong Phan; Hirao, Hajime; Zhou, Jianrong Steve