Browsing by Author Zhou, Mi

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Analysis and design of DC-DC converterZhou, Mi
2014Anharmonic coupling between fundamental modes in tetramethylureaChen, Yuanzheng; Men, Zhiwei; Li, Juntao; Li, Zhanlong; Sun, Shengnan; Sun, Chengling; Gao, Shuqin; Li, Zuowei; Zhou, Mi
 2018A fast transient response DC-DC converter with an active compensation capacitor moduleZhou, Mi; Sun, Zhuochao; Xiao, Zhekai; Low, Qiongwei; Siek, Liter
 2017A high efficiency synchronous buck converter with adaptive dead-time controlZhou, Mi; Low, Qiongwei; Siek, Liter
2018Multiloop control for fast transient DC–DC converterZhou, Mi; Sun, Zhuochao; Low, Qiong Wei; Siek, Liter
 2017Performance analysis on active rectifier structures for inductively powered applicationLow, Qiong Wei; Zhou, Mi; Siek, Liter
2018A single-stage direct-conversion AC-DC converter for inductively powered applicationLow, Qiong Wei; Zhou, Mi; Siek, Liter