Browsing by Author Zhou, Yuanfeng

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
 2020Computing smooth quasi-geodesic distance field (QGDF) with quadratic programmingCao, Luming; Zhao, Junhao; Xu, Jian; Chen, Shuangmin; Liu, Guozhu; Xin, Shiqing; Zhou, Yuanfeng; He, Ying
 2019Constructing 3D self-supporting surfaces with isotropic stress using 4D minimal hypersurfaces of revolutionMa, Long; He, Ying; Sun, Qian; Zhou, Yuanfeng; Zhang, Caiming; Wang, Wenping
2022Constructing self-supporting surfaces with planar quadrilateral elementsMa, Long; Yao, Sidan; Zheng, Jianmin; Liu, Yang; Zhou, Yuanfeng; Xin, Shi-Qing; He, Ying
 2019Field-aligned quadrangulation for image vectorizationWei, Guangshun; Zhou, Yuanfeng; Gao, Xifeng; Ma, Qian; Xin, Shiqing; He, Ying
 2018Lightweight preprocessing and fast query of geodesic distance via proximity graphXin, Shiqing; Wang, Wenping; He, Ying; Zhou, Yuanfeng; Chen, Shuangmin; Tu, Changhe; Shu, Zhenyu