Browsing by Author Zhuang, Songlin

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Calculation of the diffraction efficiency on concave gratings based on Fresnel–Kirchhoff’s diffraction formulaHuang, Yuanshen; Li, Ting; Xu, Banglian; Hong, Ruijin; Tao, Chunxian; Ling, Jinzhong; Li, Baicheng; Zhang, Dawei; Ni, Zhengji; Zhuang, Songlin
 2013Focus shaping of linearly polarized Lorentz beam with sine-azimuthal variation wavefrontGao, Xiumin; Zhang, Dawei; Ting, Mei; Rui, Fu; Zhan, Qiufang; Zhuang, Songlin
 2012Focusing of linearly polarized Lorentz–Gauss beam with one optical vortexRui, Fu; Zhang, Dawei; Ting, Mei; Gao, Xiumin; Zhuang, Songlin
2017Laser induced photocatalytic activity enhancement of TiO_2 thin filmsJing, Ming; Hong, Ruijin; Shao, Wen; Lin, Hui; Zhang, Dawei; Zhuang, Songlin; Zhang, Daohua
 2012The substrate cooling effect of ion beam post treatment on ZAO films propertiesWang, Wenna; Zhang, Dawei; Wang, Qi; Tao, Chuanxian; Ni, Zhengji; Zhuang, Songlin; Mei, Ting; Zhang, Dao Hua
2021Terahertz microfluidic sensing with dual-torus toroidal metasurfacesXu, Jinjin; Liao, Denggao; Gupta, Manoj; Zhu, Yiming; Zhuang, Songlin; Singh, Rajan; Chen, Lin