Browsing by Author Ager, Joel W.

Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
 2016Al2O3 Surface Complexation for Photocatalytic Organic TransformationsLeow, Wan Ru; Ng, Wilson Kwok Hung; Peng, Tai; Liu, Xinfeng; Li, Bin; Shi, Wenxiong; Lum, Yanwei; Wang, Xiaotian; Sum, Tze Chien; Hirao, Hajime; Chen, Xiaodong; Lang, Xianjun; Li, Shuzhou; Mathews, Nripan; Ager, Joel W.
 2022Alkali additives enable efficient large area (>55 cm²) slot-die coated perovskite solar modulesRana, Prem Jyoti Singh; Febriansyah, Benny; Koh, Teck Min; Bening Tirta Muhammad; Salim, Teddy; Hooper, Thomas J. N.; Kanwat, Anil; Ghosh, Biplab; Kajal, Priyanka; Lew, Jia Haur; Aw, Yeow Chong; Yantara, Natalia; Bruno, Annalisa; Pullarkat, Sumod A.; Ager, Joel W.; Leong, Wei Lin; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Mathews, Nripan
2020The bright side and dark side of hybrid organic–inorganic perovskitesWalukiewicz, Wladek; Wang, Shu; Wu, Xinchun; Li, Rundong; Sherburne, Matthew P.; Wu, Bo; Sum, Tze Chien; Ager, Joel W.; Asta, Mark D.
2022Elucidating reaction pathways of the CO₂ electroreduction via tailorable tortuosities and oxidation states of Cu nanostructuresLiu, Guanyu; Adesina, Peace; Nasiri, Noushin; Wang, Haojing; Sheng, Yuan; Wu, Shuyang; Kraft, Markus; Lapkin, Alexei A.; Ager, Joel W.; Xu, Rong
2019Exceptionally active iridium evolved from a pseudo-cubic perovskite for oxygen evolution in acidChen, Yubo; Li, Haiyan; Wang, Jingxian; Du, Yonghua; Xi, Shibo; Sun, Yuanmiao; Sherburne, Matthew; Ager, Joel W.; Fisher, Adrian C.; Xu, Jason Zhichuan
2023Inorganic frameworks of low-dimensional perovskites dictate the performance and stability of mixed-dimensional perovskite solar cellsFebriansyah, Benny; Li, Yongxin; Giovanni, David; Salim, Teddy; Hooper, Thomas J. N.; Sim, Ying; Ma, Daphne; Laxmi, Shoba; Lekina, Yulia; Koh, Teck Ming; Shen, Ze Xiang; Pullarkat, Sumod A.; Sum, Tze Chien; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Ager, Joel W.; Mathews, Nripan
2021Lattice site-dependent metal leaching in perovskites toward a honeycomb-like water oxidation catalystChen, Yubo; Sun, Yuanmiao; Wang, Maoyu; Wang, Jingxian; Li, Haiyan; Xi, Shibo; Wei, Chao; Xi, Pinxian; Sterbinsky, George E.; Freeland, John W.; Fisher, Adrian C.; Ager, Joel W.; Feng, Zhenxing; Xu, Jason Zhichuan
 2021Manipulating intermediates at the Au-Ti0₂ interface over InP nanopillar array for photoelectrochemical CO₂ reductionLiu, Guanyu; Narangari, Parvathala Reddy; Trinh, Quang Thang; Tu, Wenguang; Kraft, Markus; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati; Choksi, Tej S.; Ager, Joel W.; Karuturi, Siva; Xu, Rong
 2018Metal–oxygen hybridization determined activity in spinel-based oxygen evolution catalysts : a case study of ZnFe2–xCrxO4Li, Haiyan; Sun, Shengnan; Xi, Shibo; Chen, Yubo; Wang, Ting; Du, Yonghua; Sherburne, Matthew; Ager, Joel W.; Fisher, Adrian C.; Xu, Jason Zhichuan
2023Molecular locking with all-organic surface modifiers enables stable and efficient slot-die-coated methyl-ammonium-free perovskite solar modulesRana, Prem Jyoti Singh; Febriansyah, Benny; Koh, Teck Ming; Kanwat, Anil; Xia, Junmin; Salim, Teddy; Hooper, Thomas J. N.; Kovalev, Mikhail; Giovanni, David; Aw, Yeow Chong; Chaudhary, Bhumika; Cai, Yongqing; Xing, Guichuan; Sum, Tze Chien; Ager, Joel W.; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Nripan, Mathews
 2022Printable low-temperature carbon for highly efficient and stable mesoscopic perovskite solar cellsThangavel, Nivethaa R.; Koh, Teck Ming; Chee, Zhong Quan; Tay, Darrell Jun Jie; Lee, Ming Jun; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Ager, Joel W.; Mathews, Nripan
2023Reconstruction of thiospinel to active sites and spin channels for water oxidationWu, Tianze; Sun, Yuanmiao; Ren, Xiao; Wang, Jiarui; Song, Jiajia; Pan, Yangdan; Mu, Yongbiao; Zhang, Jianshuo; Cheng, Qiuzhen; Xian, Guoyu; Xi, Shibo; Shen, Chengmin; Gao, Hong-Jun; Fisher, Adrian C.; Sherburne, Matthew P.; Du, Yonghua; Ager, Joel W.; Gracia, Jose; Yang, Haitao; Zeng, Lin; Xu, Jason Zhichuan
2022Reversible photochromism in ⟨110⟩ oriented layered halide perovskiteKanwat, Anil; Ghosh, Biplab; Ng, Si En; Rana, Prem Jyoti Singh; Lekina, Yulia; Hooper, Thomas J. N.; Yantara, Natalia; Kovalev, Mikhail; Chaudhary, Bhumika; Kajal, Priyanka; Febriansyah, Benny; Tan, Qi Ying; Klein, Maciej; Shen, Ze Xiang; Ager, Joel W.; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Mathews, Nripan
2018Scientific and technological assessment of iron pyrite for use in solar devicesShukla, Sudhanshu; Ager, Joel W.; Xiong, Qihua; Sritharan, Thirumany
 2023Selective and stable CO₂ electroreduction to CH₄ via electronic metal-support interaction upon decomposition/redeposition of MOFLiu, Guanyu; Trinh, Quang Thang; Wang, Haojing; Wu, Shuyang; Arce-Ramos, Juan Manuel; Sullivan, Michael B.; Kraft, Markus; Ager, Joel W.; Zhang, Jia; Xu, Rong
2019Si photocathode with Ag-supported dendritic Cu catalyst for CO2 reductionGurudayal; Beeman, Jeffrey W.; Bullock, James; Wang, Hao; Eichhorn, Johanna; Towle, Clarissa; Javey, Ali; Toma, Francesca M.; Mathews, Nripan; Ager, Joel W.
2020Surface composition dependent ligand effect in tuning the activity of nickel–copper bimetallic electrocatalysts toward hydrogen evolution in alkalineWei, Chao; Sun, Yuanmiao; Scherer, Günther G.; Fisher, Adrian C.; Sherburne, Matthew; Ager, Joel W.; Xu, Zhichuan Jason
2015Vibrational spectrum renormalization by enforced coupling across the van der Waals gap between MoS2 and WS2 monolayersFan, Wen; Zhu, Xi; Ke, Feng; Chen, Yabin; Dong, Kaichen; Ji, Jie; Chen, Bin; Tongay, Sefaattin; Ager, Joel W.; Liu, Kai; Su, Haibin; Wu, Junqiao
 2021Wetting-regulated gas-involving (photo)electrocatalysis: biomimetics in energy conversionLiu, Guanyu; Wong, William S. Y.; Kraft, Markus; Ager, Joel W.; Vollmer, Doris; Xu, Rong