Browsing by Author Chang, Guo-En

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
 2023Autonomous microlasers for profiling extracellular vesicles from cancer spheroidsWang, Ziyihui; Fang, Guocheng; Gao, Zehang; Liao, Yikai; Gong, Chaoyang; Kim, Munho; Chang, Guo-En; Feng, Shilun; Xu, Tianhua; Liu, Tiegen; Chen, Yu-Cheng
2023Defect-engineered electrically-injected germanium-on-insulator waveguide light emitters at telecom wavelengthsYeh, Po-Lun; Wu, Bo-Rui; Peng, Yi-Wei; Wu, Chen-Wei; Jheng, Yue-Tong; Lee, Kwang Hong; Chen, Qimiao; Tan, Chuan Seng; Chang, Guo-En
2020Enhanced biophotocurrent generation in living photosynthetic optical resonatorRoxby, Daniel N.; Yuan, Zhiyi; Krishnamoorthy, Sankaran; Wu, Pinchieh; Tu, Wei-Chen; Chang, Guo-En; Lau, Raymond; Chen, Yu-Cheng
2023Flexible TiN/Ge photodetectors with enhanced responsivity via localized surface plasmon resonance and strain modulationKim, You Jin; An, Shu; Liao, Yikai; Huang, Po-Rei; Son, Bongkwon; Tan, Chuan Seng; Chang, Guo-En; Kim, Munho
2020Ge-on-insulator lateral p-i-n waveguide photodetectors for optical communicationCheng, Chin-Yuan; Tsai, Cheng-Hsun; Yeh, Po-Lun; Hung, Sheng-Feng; Bao, Shuyu; Lee, Kwang Hong; Tan, Chuan Seng; Chang, Guo-En
2021High-sensitivity and mechanically compliant flexible Ge photodetectors with a vertical p-i-n configurationAn, Shu; Wu, Shaoteng; Lee, Kwang-Hong; Tan, Chuan Seng; Tai, Yeh-Chen; Chang, Guo-En; Kim, Munho
 2021Light-harvesting in biophotonic optofluidic microcavities via whispering-gallery modesYuan, Zhiyi; Cheng, Xin; Li, Tsungyu; Zhou, Yunke; Zhang, Yifan; Gong, Xuerui; Chang, Guo-En; Birowosuto, Muhammad Danang; Dang, Cuong; Chen, Yu-Cheng
2020Metal-semiconductor-metal GeSn photodetectors on silicon for short-wave infrared applicationsGhosh, Soumava; Lin, Kuan-Chih; Tsai, Cheng-Hsun; Kumar, Harshvardhan; Chen, Qimiao; Zhang, Lin; Son, Bongkwon; Tan, Chuan Seng; Kim, Munho; Mukhopadhyay, Bratati; Chang, Guo-En
 2020Microalgae living sensor for metal ion detection with nanocavity-enhanced photoelectrochemistryRoxby, Daniel N.; Rivy, Hamim; Gong, Chaoyang; Gong, Xuerui; Yuan, Zhiyi; Chang, Guo-En; Chen, Yu-Cheng
2020Modulation of light absorption in flexible GeSn metal–semiconductor–metal photodetectors by mechanical bendingAn, Shu; Wu, Shaoteng; Tan, Chuan Seng; Chang, Guo-En; Gong, Xiao; Kim, Munho
 2021Programmable rainbow-colored optofluidic fiber laser encoded with topologically structured chiral dropletsWang, Chenlu; Gong, Chaoyang; Zhang, Yifan; Qiao, Zhen; Yuan, Zhiyi; Gong, Yuan; Chang, Guo-En; Tu, Wei-Chen; Chen, Yu-Cheng
2021Raman scattering study of GeSn under <1 0 0> and <1 1 0> uniaxial stressAn, Shu; Tai, Yeh-Chen; Lee, Kuo-Chih; Shin, Sang-Ho; Cheng, H. H.; Chang, Guo-En; Kim, Munho
2020Resonant-cavity-enhanced responsivity in germanium-on-insulator photodetectorsGhosh, Soumava; Lin, Kuan-Chih; Tsai, Cheng-Hsun; Lee, Kwang Hong; Chen, Qimiao; Son, Bongkwon; Mukhopadhyay, Bratati; Tan, Chuan Seng; Chang, Guo-En
2022Single-crystalline Ge₁₋ₓSnₓ/Si p–n heterojunction photodiodes with Sn compositions up to 10%An, Shu; Huang, Yi-Chiau; Wu, Chen-Ying; Huang, Po-Rei; Chang, Guo-En; Lai, Junyu; Seo, Jung-Hun; Kim, Munho
2020Strain-free GeSn nanomembranes enabled by transfer-printing techniques for advanced optoelectronic applicationsTai, Yeh-Chen; Yeh, Po-Lun; An, Shu; Cheng, Hung-Hsiang; Kim, Munho; Chang, Guo-En
2023Transfer-printing-enabled GeSn flexible resonant-cavity-enhanced photodetectors with strain-amplified mid-infrared optical responsesTai, Yeh-Chen; An, Shu; Huang, Po-Rei; Jheng, Yue-Tong; Lee, Kuo-Chih; Cheng, Hung-Hsiang; Kim, Munho; Chang, Guo-En
 2020Tunable microlasers modulated by intracavity spherical confinement with chiral liquid crystalZhang, Yifan; Yuan, Zhiyi; Qiao, Zhrn; Barshilia, Devesh; Wang, Wenjie; Chang, Guo-En; Chen, Yu-Cheng