Browsing by Author Cheng, Yan

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Bioinspired surfaces with superwettability for anti-icing and ice-phobic application : concept, mechanism, and designZhang, Songnan; Huang, Jianying; Cheng, Yan; Yang, Hui; Chen, Zhong; Lai, Yuekun
2019Biomass-derived porous carbon-based nanostructures for microwave absorptionZhao, Huanqin; Cheng, Yan; Liu, Wei; Yang, Lieji; Zhang, Baoshan; Ji, Guangbin; Wang, Paul Luyuan; Xu, Jason Zhichuan
2018Co-solvent induced self-roughness superhydrophobic coatings with self-healing property for versatile oil-water separationGao, Shouwei; Dong, Xiuli; Huang, Jianying; Dong, Jianing; Cheng, Yan; Chen, Zhong; Lai, Yuekun
2021Lattice strain and atomic replacement of CoO₆ octahedra in layered sodium cobalt oxide for boosted water oxidation electrocatalysisSun, Lan ; Dai, Zhengfei; Zhong, Lixiang; Zhao, Yiwei; Cheng, Yan; Chong, Shaokun; Chen, Guanjun; Yan, Chunshuang; Zhang, Xiaoyu; Tan, Huiteng; Zhang, Long; Dinh, Khang Ngoc; Li, Shuzhou; Ma, Fei; Yan, Qingyu
2018A novel strategy for fabricating robust superhydrophobic fabrics by environmentally-friendly enzyme etchingCheng, Yan; Zhu, Tianxue; Li, Shuhui; Huang, Jianying; Mao, Jiajun; Yang, Hui; Gao, Shouwei; Chen, Zhong; Lai, Yuekun
2018Progress in TiO2 nanotube coatings for biomedical applications : a reviewCheng, Yan; Yang, Hui; Yang, Yun; Huang, Jianying; Wu, Ke; Chen, Zhong; Wang, Xiaoqin; Lin, Changjian; Lai, Yuekun
2019Rapid and controllable design of robust superwettable microchips by a click reaction for efficient o-phthalaldehyde and glucose detectionHuang, Jianying; Yang, Hui; Mao, Jiajun; Guo, Fang; Cheng, Yan; Chen, Zhong; Wang, Xiaoqin; Li, Xiao; Lai, Yuekun
2018A self-roughened and biodegradable superhydrophobic coating with UV shielding, solar-induced self-healing and versatile oil-water separation abilityDong, Xiuli; Gao, Shouwei; Huang, Jianying; Li, Shuhui; Zhu, Tianxue; Cheng, Yan; Zhao, Yan; Chen, Zhong; Lai, Yuekun
2020Zwitterionic polymer-grafted superhydrophilic and superoleophobic silk fabrics for anti-oil applicationsCheng, Yan; Wang, Jilei; Li, Minglun; Fu, Fanfan; Zhao, Yan; Yu, Jing