Browsing by Author Guo, Yi

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
 2021Circularly polarized organic room temperature phosphorescence from amorphous copolymersGu, Long; Ye, Wenpeng; Liang, Xiao; Lv, Anqi; Ma, Huili; Singh, Manjeet; Jia, Wenyong; Shen, Zhaocun; Guo, Yi; Gao, Yaru; Chen, Hongzhong; Wang, Dongdong; Wu, Yinglong; Liu, Jiawei; Wang, Hou; Zheng, You-Xuan; An, Zhongfu; Huang, Wei; Zhao, Yanli
2023Cucurbit[8]uril-based water-dispersible assemblies with enhanced optoacoustic performance for multispectral optoacoustic imagingWu, Yinglong; Sun, Lihe; Chen, Xiaokai; Liu, Jiawei; Ouyang, Juan; Zhang, Xiaodong; Guo, Yi; Chen, Yun; Yuan, Wei; Wang, Dongdong; He, Ting; Zeng, Fang; Chen, Hongzhong; Wu, Shuizhu; Zhao, Yanli
2022Directing the architecture of surface-clean Cu₂O for CO electroreductionLiu, Jiawei; You, Futian; He, Bowen; Wu, Yinglong; Wang, Dongdong; Zhou, Weiqiang; Qian, Cheng; Yang, Guangbao; Liu, Guofeng; Wang, Hou; Guo, Yi; Gu, Long; Feng, Lili; Li, Shuzhou; Zhao, Yanli
 2022Film-facilitated formation of ferrocenecarboxylic acid-embedded metal-organic framework nanoparticles for sonodynamic osteosarcoma treatmentDeng, Xiangyu; Guo, Yi; Zhang, Xiaodong; Wu, Wei; Wu, Yinglong; Jing, Doudou; Wang, Dongdong; Shao, Zengwu; Zhao, Yanli
2021Hybrid carbon dot assembly as a reactive oxygen species nanogenerator for ultrasound-assisted tumor ablationJana, Deblin; Wang, Dongdong; Rajendran, Praveenbalaji; Bindra, Anivind Kaur; Guo, Yi; Liu, Jiawei; Pramanik, Manojit; Zhao, Yanli
2021Missing-linker-assisted artesunate delivery by metal-organic frameworks for synergistic cancer treatmentWang, Dongdong; He, Isabel Wenjia; Liu, Jiawei; Jana, Deblin; Wu, Yinglong; Zhang, Xiaodong; Qian, Cheng; Guo, Yi; Chen, Xiaokai; Bindra, Anivind Kaur; Zhao, Yanli
2021Porous catalytic membranes for CO₂ conversionGuo, Yi; Qian, Cheng; Wu, Yinglong; Liu, Jiawei; Zhang, Xiaodong; Wang, Dongdong; Zhao, Yanli
 2021Thiolate-assisted route for constructing chalcogen quantum dots with photoinduced fluorescence enhancementZhang, Xiaodong; Chen, Xiaokai; Guo, Yi; Gu, Long; Wu, Yinglong; Bindra, Anivind Kaur; Teo, Wei Liang; Wu, Fu-Gen; Zhao, Yanli
2022Tumor extracellular matrix-targeted nanoscavengers reverse suppressive microenvironment for cocktail therapyChen, Xiaokai; Zhang, Xiaodong; Wu, Yinglong; Chen, Yun; Guo, Yi; Jana, Deblin; Wang, Dongdong; Yuan, Wei; Zhao, Yanli
 2022Tumor microenvironment activated chemodynamic–photodynamic therapy by multistage self-assembly engineered protein nanomedicineZhang, Qiuhong; He, Meijuan; Zhang, Xiaodong; Yu, Hongwei; Liu, Jiawei; Guo, Yi; Zhang, Junmin; Ren, Xiangzhong; Wang, Han; Zhao, Yanli
2021Ultrasmall alloy nanozyme for ultrasound- and near-infrared light-promoted tumor ablationJana, Deblin; Wang, Dongdong; Bindra, Anivind Kaur; Guo, Yi; Liu, Jiawei; Zhao, Yanli