Browsing by Author Hao, Wei

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Bismuth vacancy mediated single unit cell Bi2WO6 nanosheets for boosting photocatalytic oxygen evolutionDi, Jun; Chen, Chao; Zhu, Chao; Ji, Mengxia; Xia, Jiexiang; Yan, Cheng; Hao, Wei; Li, Shuzhou; Li, Huaming; Liu, Zheng
2019Broadband extrinsic self-trapped exciton emission in Sn-doped 2D lead-halide perovskitesYu, Jiancan; Kong, Jintao; Hao, Wei; Guo, Xintong; He, Huajun; Leow, Wan Ru; Liu, Zhiyuan; Cai, Pingqiang; Qian, Guodong; Li, Shuzhou; Chen, Xueyuan; Chen, Xiaodong
 2018Crystal phase-based epitaxial growth of hybrid noble metal nanostructures on 4H/fcc Au nanowiresLu, Qipeng; Wang, An-Liang; Gong, Yue; Hao, Wei; Cheng, Hongfei; Chen, Junze; Li, Bing; Yang, Nailiang; Niu, Wenxin; Wang, Jie; Yu, Yifu; Zhang, Xiao; Chen, Ye; Fan, Zhanxi; Wu, Xue-Jun; Chen, Jinping; Luo, Jun; Li, Shuzhou; Gu, Lin; Zhang, Hua
 2017Direct experimental observation of facet‐dependent SERS of Cu2O polyhedraLin, Jie; Hao, Wei; Shang, Yang; Wang, Xiaotian; Qiu, Dengli; Ma, Guanshui; Chen, Chao; Li, Shuzhou; Guo, Lin
 2022Electronegativity-induced charge balancing to boost stability and activity of amorphous electrocatalystsZhou, Yao; Hao, Wei; Zhao, Xiaoxu; Zhou, Jiadong; Yu, Huimei; Lin, Bo; Liu, Zheng; Pennycook, Stephen J.; Li, Shuzhou; Fan, Hong Jin
 2021First-principles study of the anisotropic thermal expansion and thermal transport properties in h-BNNiu, Bo; Zhong, Lixiang; Hao, Wei; Yang, Zhihua; Duan, Xiaoming; Cai, Delong; He, Peigang; Jia, Dechang; Li, Shuzhou; Zhou, Yu
 2019First-principles study on structural, electronic, and optical properties of inorganic ge-based halide perovskitesJong, Un-Gi; Yu, Chol-Jun; Kye, Yun-Hyok; Choe, Yong-Guk; Hao, Wei; Li, Shuzhou
2022Free-standing 2D non-van der Waals antiferromagnetic hexagonal FeSe semiconductor: halide-assisted chemical synthesis and Fe²⁺ related magnetic transitionsXu, Junjie; Li, Wei; Zhang, Biao; Zha, Liang; Hao, Wei; Hu, Shixin; Yang, Jinbo; Li, ShuZhou; Gao, Song; Hou, Yanglong
2017Revealing cation-exchange-induced phase transformations in multielemental chalcogenide nanoparticlesTan, Joel Ming Rui; Scott, Mary C.; Hao, Wei; Baikie, Tom; Nelson, Christopher T.; Pedireddy, Srikanth; Tao, Runzhe; Ling, Xingyi; Magdassi, Shlomo; White, Timothy; Li, Shuzhou; Minor, Andrew M.; Zheng, Haimei; Wong, Lydia Helena
2018Reversible natural language watermarking using synonym substitution and arithmetic codingHao, Wei; Xiang, Lingyun; Li, Yan; Yang, Peng; Shen, Xiaobo
2017Solution adsorption formation of a π-conjugated polymer/graphene composite for high-performance field-effect transistorsLiu, Yun; Hao, Wei; Yao, Huiying; Li, Shuzhou; Wu, Yuchen; Zhu, Jia; Jiang, Lei
2015Tertiary amine mediated aerobic oxidation of sulfides into sulfoxides by visible-light photoredox catalysis on TiO2Lang, Xianjun; Hao, Wei; Leow, Wan Ru; Li, Shuzhou; Zhao, Jincai; Chen, Xiaodong