Browsing by Author He, Bing

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Advanced multifunctional aqueous rechargeable batteries design: from materials and devices to systemsLi, Lei ; Zhang, Qichong; He, Bing; Pan, Rui; Wang, Zhixun; Chen, Mengxiao; Wang, Zhe; Yin, Kuibo; Yao, Yagang; Wei, Lei; Sun, Litao
2021Advanced thermally drawn multimaterial fibers: structure-enabled functionalitiesWang, Zhe; Chen, Mengxiao; Zheng, Yu; Zhang, Jing; Wang, Zhixun; Yang, Jiao; Zhang, Qichong; He, Bing; Qi, Miao; Zhang, Haozhe; Li, Kaiwei; Wei, Lei
2023Bioinspired self-healing soft electronicsQi, Miao; Yang, Ruiqi; Wang, Zhe; Liu, Yanting; Zhang, Qichong; He, Bing; Li, Kaiwei; Yang, Qing; Wei, Lei; Pan, Caofeng; Chen, Mengxiao
2022A defect-engineered nanozyme for targeted NIR-II photothermal immunotherapy of cancerJana, Deblin; He, Bing; Chen, Yun; Liu, Jiawei; Zhao, Yanli
2021Flexible tactile sensor based on patterned ag-nanofiber electrodes through electrospinningChen, Mengxiao; Wang, Zhe; Zheng, Yu; Zhang, Qichong; He, Bing; Yang, Jiao; Qi, Miao; Wei, Lei
2022Freestanding metal–organic frameworks and their derivatives: an emerging platform for electrochemical energy storage and conversionHe, Bing; Zhang, Qichong; Pan, Zhenghui; Li, Lei; Li, Chaowei; Ling, Ying; Wang, Zhixun; Chen, Mengxiao; Wang, Zhe; Yao, Yagang; Li, Qingwen; Sun, Litao; Wang, John; Wei, Lei
2019Fully solar-powered uninterrupted overall water-splitting systemsZhang, Qichong; He, Bing; Tang, Lei; Zhou, Zhenyu; Kang, Lixing; Sun, Juan; Zhang, Ting; Li, Qiulong; Li, Chaowei; Zhao, Jingxin; Zhang, Zengxing; Wei, Lei; Yao, Yagang
 2021General and robust photothermal-heating-enabled high-efficiency photoelectrochemical water splittingHe, Bing; Jia, Songru; Zhao, Mingyang; Wang, Yang; Chen, Tao; Zhao, Shiqiang; Li, Zhen; Lin, Zhiqun; Zhao, Yanli; Liu, Xueqin
2021NaTi₂(PO₄)₃ hollow nanoparticles encapsulated in carbon nanofibers as novel anodes for flexible aqueous rechargeable sodium-ion batteriesHe, Bing; Yin, Kuibo; Gong, Wenbin; Xiong, Yuwei; Zhang, Qichong; Yang, Jiao; Wang, Zhixun; Wang, Zhe; Chen, Mengxiao; Man, Ping; Coquet, Philippe; Yao, Yagang; Sun, Litao; Wei, Lei
 2022Polypyrrole-assisted nitrogen doping strategy to boost vanadium dioxide performance for wearable nonpolarity supercapacitor and aqueous zinc-ion batteryGuo, Jiabin; Li, Lei; Luo, Jie; Gong, Wenbin; Pan, Rui; He, Bing; Xu, Shuhong; Liu, Meinan; Wang, Yongjiang; Zhang, Baihe; Wang, Chunlei; Wei, Lei; Zhang, Qichong; Li, Qingwen
2022Progress in metafibers for sustainable radiative cooling and prospects of achieving thermally drawn metafibersQi, Miao; Wu, Tingting; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; He, Bing; Zhang, Haozhe; Liu, Yanting; Xin, Jiwu; Zhou, Tianzhu; Zhou, Xuhui; Wei, Lei
2022Recent advances and perspectives in aqueous potassium-ion batteriesZhang, Xiao; Xiong, Ting; He, Bing; Feng, Shihao; Wang, Xuanpeng; Wei, Lei; Mai, Liqiang
2021Recent advances and prospects of fiber-shaped rechargeable aqueous alkaline batteriesYang, Jiao; Chen, Jingwei; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; Zhang, Qichong; He, Bing; Chen, Mengxiao; Kang, Lixing; Qi, Miao; Zhang, Ting; Zhang, Haozhe; Chen, Ming; Shum, Ping; Wei, Lei
2022Recent progress of fiber-based transistors: materials, structures and applicationsZhang, Haozhe; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; He, Bing; Chen, Mengxiao; Qi, Miao; Liu, Yanting; Xin, Jiwu; Wei, Lei
 2019Spatial engineering of a Co(OH)ₓ encapsulated p-Cu₂S/n-BiVO₄ photoanode : simultaneously promoting charge separation and surface reaction kinetics in solar water splittingHe, Bing; Wang, Yang; Liu, Xueqin; Li, Yinchang; Hu, Xiaoqin; Huang, Jing; Yu, Yongsheng; Shu, Zhu; Li, Zhen; Zhao, Yanli
 2021Spinel-oxide-integrated BiVO₄ photoanodes with photothermal effect for efficient solar water oxidationHe, Bing; Zhao, Feifan; Yi, Ping; Huang, Jing; Wang, Yang; Zhao, Shiqiang; Li, Zhen; Zhao, Yanli; Liu, Xueqin
2022Stretchable fiber-shaped aqueous aluminum ion batteriesXiong, Ting; He, Bing; Zhou, Tianzhu; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; Xin, Jiwu; Zhang, Haozhe; Zhou, Xuhui; Liu, Yanting; Wei, Lei
 2019Synergistically enhanced charge separation in BiFeO3/Sn:TiO2 nanorod photoanode via bulk and surface dual modificationsHuang, Jing; Wang, Yang; Liu, Xueqin; Li, Yinchang; Hu, Xiaoqin; He, Bing; Shu, Zhu; Li, Zhen; Zhao, Yanli
2022Ultra-compact MXene fibers by continuous and controllable synergy of interfacial interactions and thermal drawing-induced stressesZhou, Tianzhu; Yu, Yangzhe; He, Bing; Wang, Zhe; Xiong, Ting; Wang, Zhixun; Liu, Yanting; Xin, Jiwu; Qi, Miao; Zhang, Haozhe; Zhou, Xuhui; Gao, Liheng; Cheng, Qunfeng; Wei, Lei
2019Ultra-endurance coaxial-fiber stretchable sensing systems fully powered by sunlightZhang, Qichong; Li, Lianhui; Li, Han; Tang, Lei; He, Bing; Li, Chaowei; Pan, Zhenghui; Zhou, Zhenyu; Li, Qiulong; Sun, Juan; Wei, Lei; Fan, Xing; Zhang, Ting; Yao, Yagang