Browsing by Author Jin, Yuhao

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Electrically pumped topological laser with valley edge modesZeng, Yongquan; Chattopadhyay, Udvas; Zhu, Bofeng; Qiang, Bo; Li, Jinghao; Jin, Yuhao; Li, Lianhe; Davies, Alexander Giles; Linfield, Edmund Harold; Zhang, Baile; Chong, Yidong; Wang, Qi Jie
2023Epsilon-near-zero enhancement of nonlinear responses from intersubband transitions in the mid-infraredBarbet, Geoffrey; Qiang, Bo; Jin, Yuhao; Wu, Tingting; Genevet, Patrice; Wang, Qi Jie; Luo, Yu
2022A heavily doped germanium pyramid array for tunable optical antireflection in the broadband mid-infrared rangeSon, Bongkwon; Shin, Sang-Ho; Jin, Yuhao; Liao, Yikai; Zhao, Zhi-Jun; Jeong, Jun-Ho; Wang, Qi Jie; Wang, Xincai; Tan, Chuan Seng; Kim, Munho
2021High-performance back-illuminated Ge₀.₉₂Sn₀.₀₈/Ge multiple-quantum-well photodetector on Si platform for SWIR detectionWu, Shaoteng; Xu, Shengqiang; Zhou, Hao; Jin, Yuhao; Chen, Qimiao; Huang, Yi-Chiau; Zhang, Lin; Gong, Xiao; Tan, Chuan Seng
2022High-performance, polarization-sensitive, long-wave infrared photodetection via photothermoelectric effect with asymmetric van der Waals contactsDai, Mingjin; Wang, Chongwu; Ye, Ming; Zhu, Song; Han, Song; Sun, Fangyuan; Chen, Wenduo; Jin, Yuhao; Chua, Yunda; Wang, Qi Jie
2021Long wavelength (λ > 13 μm) quantum cascade laser based on diagonal transition and three-phonon-resonance designJin, Yuhao; Li, Jinghao; Chua, Yun Da; Tan, Kian Hua; Wicaksono, Satrio; Sirtori, Carlo; Yoon, Soon Fatt; Wang, Qi Jie
2023Long wavelength mid-infrared multi-gases spectroscopy using tunable single-mode slot waveguide quantum cascade laserJin, Yuhao; Sun, Fangyuan; Li, Jinghao; Tan, Chuan Seng; Tan, Kian Hua; Wicaksono, Satrio; Sirtori, Carlo; Yoon, Soon Fatt; Wang, Qi Jie
2023Long-wave infrared photothermoelectric detectors with ultrahigh polarization sensitivityDai, Mingjin; Wang, Chongwu; Qiang, Bo; Jin, Yuhao; Ye, Ming; Wang, Fakun; Sun, Fangyuan; Zhang, Xuran; Luo, Yu; Wang, Qi Jie
2023Photonic Majorana quantum cascade laser with polarization-winding emissionHan, Song; Chua, Yunda; Zeng, Yongquan; Zhu, Bofeng; Wang, Chongwu; Qiang, Bo; Jin, Yuhao; Wang, Qian; Li, Lianhe; Davies, Alexander Giles; Linfield, Edmund Harold; Chong, Yidong; Zhang, Baile; Wang, Qi Jie
2021Producing microscale Ge textures via titanium nitride- and nickel-assisted chemical etching with CMOS-compatibiliytyLiao, Yikai; Shin, Sang-Ho; Jin, Yuhao; Wang, Qi Jie; Kim, Munho
2022Sensitive control of broad-area semiconductor lasers by cavity shapeKim, Kyungduk; Bittner, Stefan; Jin, Yuhao; Zeng, Yongquan; Guazzotti, Stefano; Hess, Ortwin; Wang, Qi Jie; Cao, Hui
2023Single-mode electrically pumped terahertz laser in an ultracompact cavity via merging bound states in the continuumCui, Jieyuan; Chua, Yunda; Han, Song; Wang, Chongwu; Jin, Yuhao; Li, Jinghao; Zeng, Yongquan; Wang, Qian; Ye, Ming; Chen, Wenduo; Zhu, Song; Sun, Fangyuan; Li, Lianhe; Davies, Alexander Giles; Linfield, Edmund Harold; Tan, Chuan Seng; Wang, Qi Jie
 2023Spatiotemporal lasing dynamics in a Limaçon-shaped microcavityKim, Kyungduk; Bittner, Stefan; Jin, Yuhao; Zeng, Yongquan; Wang, Qijie; Cao, Hui
2023A two-dimensional mid-infrared optoelectronic retina enabling simultaneous perception and encodingWang, Fakun; Hu, Fangchen; Dai, Mingjin; Zhu, Song; Sun, Fangyuan; Duan, Ruihuan; Wang, Chongwu; Han, Jiayue; Deng, Wenjie; Chen, Wenduo; Ye, Ming; Han, Song; Qiang, Bo; Jin, Yuhao; Chua, Yunda; Chi, Nan; Yu, Shaohua; Nam, Donguk; Chae, Sang Hoon; Liu, Zheng; Wang, Qi Jie
2022Widely tunable single-mode slot waveguide quantum cascade laser arrayLi, Jinghao; Sun, Fangyuan; Jin, Yuhao; Chua, Yun Da; Tan, Kian Hua; Wicaksono, Satrio; Sirtori, Carlo; Yoon, Soon Fatt; Wang, Qi Jie