Browsing by Author Li, Dan

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
20203D printed smart windows for adaptive solar modulationsZhou, Chengzhi; Li, Dan; Tan, Yutong; Ke, Yujie; Wang, Shancheng; Zhou, Yang; Liu, Guowei; Wu, Shaofan; Peng, Jinqing; Li, Anran; Li, Shuzhou; Chan, Siew Hua; Magdassi, Shlomo; Long, Yi
2023Comparison of energy efficiency between atmospheric batch pressure-retarded osmosis and single-stage pressure-retarded osmosisLi, Dan; Mo, Zijing; She, Qianhong
 2018Design automation for smart building systemsJia, Ruoxi; Jin, Baihong; Jin, Ming; Zhou, Yuxun; Konstantakopoulos, Ioannis C.; Zou, Han; Kim, Joyce; Li, Dan; Gu, Weixi; Arghandeh, Reza; Nuzzo, Pierluigi; Schiavon, Stefano; Sangiovanni-Vincentelli, Alberto L.; Spanos, Costas J.
 2022Exploring the limitations of osmotically assisted reverse osmosis: membrane fouling and the limiting fluxPeters, Christian D.; Li, Dan; Mo, Zijing; Hankins, Nicholas P.; She, Qianhong
2021A four-state programmable mid-infrared band-stop filter exploiting a Ge₂Sb₂Te₅ film and VO₂ nanoparticlesMeng, Yun; Li, Dan; Zhang, Chong; Wang, Yang; Simpson; Robert; Long, Yi
 2019Handling incomplete sensor measurements in fault detection and diagnosis for building HVAC systemsLi, Dan; Zhou, Yuxun; Hu, Guoqiang; Spanos, Costas J.
 2022Semi-closed reverse osmosis (SCRO): a concise, flexible, and energy-efficient desalination processMo, Zijing; Li, Dan; She, Qianhong
 2012Structure of a novel phosphotyrosine-binding domain in Hakai that targets E-cadherinMukherjee, Manjeet; Chow, Soah Yee; Yusoff, Permeen; Seetharaman, J.; Ng, Cherlyn; Sinniah, Saravanan; Koh, Xiao Woon; Asgar, Nur Farehan M.; Li, Dan; Yim, Daniel; Jackson, Rebecca A.; Yew, Jingxi; Qian, Jingru; Iyu, Audrey; Lim, Yoon Pin; Zhou, Xingding; Sze, Siu Kwan; Guy, Graeme R.; Sivaraman, J.
 2021Teacher team-based incentives: evidence from a natural experiment in a chinese middle schoolLeong, Kaiwen; Li, Huailu; Li, Dan; Xie, Yuchen