Browsing by Author Li, Zhi

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Additive manufacturing of alloys with programmable microstructure and propertiesGao, Shubo; Li, Zhi; Van Petegem, Steven; Ge, Junyu; Goel, Sneha; Vas, Joseph Vimal; Luzin, Vladimir; Hu, Zhiheng; Seet, Hang Li; Sanchez, Dario Ferreira; Van Swygenhoven, Helena; Gao, Huajian; Seita, Matteo
2021Asymmetric modality translation for face presentation attack detectionLi, Zhi; Li, Haoliang; Luo, Xin; Hu, Yongjian; Lam, Kwok-Yan; Kot, Alex Chichung
2003Biofunctionalized nanoarrays of inorganic structures prepared by dip-pen nanolithographyMirkin, Chad A.; Zhang, Hua; Lee, Ki-Bum; Li, Zhi
 2011Cooperative sensitization on silver bromoiodide (AgBr/I) grains emulsion by oxalate and sulfur-plus-goldMa, Wang Jing; Yang, Xin Min; Li, Zhi; Shi, Yao; Li, Yuanqing
 2002Dip-pen nanolithography-based methodology for preparing arrays of nanostructures functionalized with oligonucleotidesMirkin, Chad A.; Zhang, Hua; Li, Zhi
2015Electronic structure of the antiferromagnetic topological insulator candidate GdBiPtZhang, Jiuxing; Li, Zhi; Su, Haibin; Yang, Xinyu
 2022Fracture and toughening mechanisms in nanotwinned and nanolayered materialsZhao, Huaizhi; Li, Zhi; Gao, Huajian; Lu, Lei
2021Functional classification of super-large families of enzymes based on substrate binding pocket residues for biocatalysis and enzyme engineering applicationsSirota, Fernanda L.; Maurer-Stroh, Sebastian; Li, Zhi; Eisenhaber, Frank; Eisenhaber, Birgit
2015GdN thin film: Chern insulating state on square latticeLi, Zhi; Kim, Jinwoong; Kioussis, Nicholas; Ning, Shu-Yu; Su, Haibin; Iitaka, Toshiaki; Tohyama, Takami; Yang, Xinyu; Zhang, Jiu-Xing
 2022Learning meta pattern for face anti-spoofingCai, Rizhao; Li, Zhi; Wan, Renjie; Li, Haoliang; Hu, Yongjian; Kot, Alex Chichung
2022One-class knowledge distillation for face presentation attack detectionLi, Zhi; Cai, Rizhao; Li, Haoliang; Lam, Kwok-Yan; Hu, Yongjian; Kot, Alex Chichung
2018Second harmonic generation in the Weyl semimetal TaAs from a quantum kinetic equationLi, Zhi; Jin, Ya-Qin; Tohyama, Takami; Iitaka, Toshiaki; Zhang, Jiu-Xing; Su, Haibin
2017Second-harmonic generation in noncentrosymmetric phosphatesLi, Zhi; Liu, Qiong; Wang, Ying; Iitaka, Toshiaki; Su, Haibin; Tohyama, Takami; Yang, Zhihua; Pan, Shilie
2023Statistical modeling of the effect of chemical inhomogeneity on incipient plasticity in complex concentrated alloysTan, Anne Marie Z.; Li, Zhi; Gao, Huajian