Browsing by Author Liao, Xinqin

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
20193D viscoplastic finite element modeling of dislocation generation in a large size Si ingot of the directional solidification stageLin, Maohua; Wu, Xinjiang; Liao, Xinqin; Shi, Min; Ou, Disheng; Tsai, Chi-Tay
 2021An artificial peripheral neural system based on highly stretchable and integrated multifunctional sensorsLiao, Xinqin; Song, Weitao; Zhang, Xiangyu; Jin, Haoran; Liu, Siyu; Wang, Yongtian; Thean, Aaron Voon-Yew; Zheng, Yuanjin
2019Capacitive touch panel with low sensitivity to water drop employing mutual-coupling electrical field shaping techniqueZhong, Longjie; Lai, Xinquan; Xu, Donglai; Liao, Xinqin; Yang, Chuanshi; Fang, Zhongyuan; Zheng, Yuanjin
 2020Compact quad-element vertically-polarized high-isolation wideband mimo antenna for vehicular base stationWang, Wensong; Zhao, Zhenyu; Sun, Quqin; Liao, Xinqin; Fang, Zhongyuan; See, Kye Yak; Zheng, Yuanjin
2023Conformal human-machine integration using highly bending-insensitive, unpixelated, and waterproof epidermal electronics toward metaverseWei, Chao; Lin, Wansheng; Wang, Liang; Cao, Zhicheng; Huang, Zijian; Liao, Qingliang; Guo, Ziquan; Su, Yuhan; Zheng, Yuanjin; Liao, Xinqin; Chen, Zhong
2018Controllably enhancing stretchability of highly sensitive fiber-based strain sensors for intelligent monitoringLiao, Xinqin; Wang, Wensong; Wang, Liang; Tang, Kai; Zheng, Yuanjin
2018Directly printed wearable electronic sensing textiles towards human – machine interfacesLiao, Xinqin; Song, Weitao; Zhang, Xiangyu; Huang, Hua; Wang, Yongtian; Zheng, Yuanjin
 2023Extracellular-matrix-mimicked 3D nanofiber and hydrogel interpenetrated wound dressing with a dynamic autoimmune-derived healing regulation ability based on wound exudateGao, Liheng; Liu, Xingxing; Zhao, Wenshuo; Li, Chaojin; Wang, Fujun; Gao, Jing; Liao, Xinqin; Wei, Lei; Wu, Hao; Zheng, Yuanjin; Wang, Lu
2019Hetero-contact microstructure to program discerning tactile interactions for virtual realityLiao, Xinqin; Song, Weitao; Zhang, Xiangyu; Zhan, Hongbing; Liu, Yue; Wang, Yongtian; Zheng, Yuanjin
2018Hierarchically distributed microstructure design of haptic sensors for personalized fingertip mechanosensational manipulationLiao, Xinqin; Wang, Wensong; Lin, Maohua; Li, Minghua; Wu, Hualin; Zheng, Yuanjin
 2022Image reconstruction of immersed ultrasonic testing for strongly attenuative materialsJin, Haoran; Zheng, Zesheng; Liao, Xinqin; Zheng, Yuanjin
 2020MRC-based double figure-of-eight coil sensor system with triple-mode operation capability for biomedical applicationsWang, Wensong; Pradhan, Raunaq; Ho, Yeung Sai; Zhao, Zhenyu; Sun, Quqin; Liao, Xinqin; Wang, Shaomeng; Fang, Zhongyuan; Zheng, Yuanjin
2022Quantitative and real-time evaluation of human respiration signals with a shape-conformal wireless sensing systemChen, Sicheng; Qian, Guocheng; Ghanem, Bernard; Wang, Yongqing; Shu, Zhou; Zhao, Xuefeng; Yang, Lei; Liao, Xinqin; Zheng, Yuanjin
2022A skin-like and highly stretchable optical fiber sensor with the hybrid coding of wavelength–light intensityLi, Tianliang; Su, Yifei; Chen, Fayin; Liao, Xinqin; Wu, Qin; Kang, Yan; Tan, Yuegang; Zhou, Zude
2019Synergistic sensing of stratified structures enhancing touch recognition for multifunctional interactive electronicsLiao, Xinqin; Wang, Wensong; Zhong, Longjie; Lai, Xinquan; Zheng, Yuanjin