Browsing by Author Liu, Yong-Jin

Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Constructing intrinsic delaunay triangulations from the dual of geodesic voronoi diagramsLiu, Yong-Jin; Fan, Dian; Xu, Chun-Xu; He, Ying
 2019DE-path : a differential-evolution-based method for computing energy-minimizing paths on surfacesYe, Zipeng; Liu, Yong-Jin; Zheng, Jianmin; Hormann, Kai; He, Ying
 2018Delaunay mesh simplification with differential evolutionYi, Ran; Liu, Yong-Jin; He, Ying
 2017Delta DLP 3-D printing of large modelsYi, Ran; Wu, Chenming; Liu, Yong-Jin; He, Ying; Wang, Charlie C. L.
 2020Dirichlet energy of Delaunay meshes and intrinsic Delaunay triangulationsYe, Zipeng; Yi, Ran; Gong, Wenyong; He, Ying; Liu, Yong-Jin
2015Efficient construction and simplification of Delaunay meshesLiu, Yong-Jin; Xu, Chun-Xu; Fan, Dian; He, Ying
2015Fast wavefront propagation (FWP) for computing exact geodesic distances on meshesXu, Chunxu; Wang, Tuanfeng Y.; Liu, Yong-Jin; Liu, Ligang; He, Ying
 2018Interactive partitioning of 3D models into printable partsJadoon, Aamir Khan; Wu, Chenming; Liu, Yong-Jin; He, Ying; Wang, Charlie C. L.
2015Intrinsic computation of Centroidal Voronoi Tessellation (CVT) on meshesWang, Xiaoning; Ying, Xiang; Liu, Yong-Jin; Xin, Shi-Qing; Wang, Wenping; Gu, Xianfeng; Mueller-Wittig, Wolfgang; He, Ying
 2017Intrinsic manifold SLIC : a simple and efficient method for computing content-sensitive superpixelsLiu, Yong-Jin; Yu, Minjing; Li, Bing-Jun; He, Ying
 2019LineUp : computing chain-based physical transformationYu, Minjing; Ye, Zipeng; Liu, Yong-Jin; He, Ying; Wang, Charlie Chang Ling
2016Manifold Differential Evolution (MDE) : A global optimization method for geodesic Centroidal Voronoi Tessellations on meshesLiu, Yong-Jin; Xu, Chun-Xu; Yi, Ran; Fan, Dian; He, Ying
 2018Poisson vector graphics (PVG)Hou, Fei; Sun, Qian; Fang, Zheng; Liu, Yong-Jin; Hu, Shi-Min; Qin, Hong; Hao, Aimin; He, Ying
2014Polyline-sourced geodesic voronoi diagrams on triangle meshesXu, Chunxu; Liu, Yong-Jin; Sun, Qian; Li, Jinyan; He, Ying
2015A unified framework for isotropic meshing based on narrow-band Euclidean distance transformationLeung, Yuen-Shan; Wang, Xiaoning; He, Ying; Liu, Yong-Jin; Wang, Charlie C. L.
2019Vectorization based color transfer for portrait imagesFu, Qian; He, Ying; Hou, Fei; Zhang, Juyong; Zeng, Anxiang; Liu, Yong-Jin