Browsing by Author Ong, Amanda Jiamin

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Adsorption and reaction mechanisms of direct palladium synthesis by ALD using Pd(hfac)₂ and ozone on Si (100) surfaceCheng, Chunyu; Zou, Yiming; Li, Jiahui; Ong, Amanda Jiamin; Goei, Ronn; Huang, Jingfeng; Li, Shuzhou; Tok, Alfred Iing Yoong
 2021Atomic layer deposition of palladium thin film from palladium (II) hexafluoroacetylacetonate and ozone reactantZou, Yiming; Li, Jiahui; Cheng, Chunyu; Wang, Zhiwei; Ong, Amanda Jiamin; Goei, Ronn; Li, Xianglin; Li, Shuzhou; Tok, Alfred Iing Yoong
2021Atomic layer deposition of rhodium and palladium thin film using low-concentration ozoneZou, Yiming; Cheng, Chunyu; Guo, Yuanyuan; Ong, Amanda Jiamin; Goei, Ronn; Li, Shuzhou; Tok, Alfred Iing Yoong
 2022Conduction heat transfer switching using magnetic FeₓOᵧ -decorated carbon-based nanomaterialsGoei, Ronn; Nguyen, Tam D.; Zhang, Xiaoyu; Ong, Amanda Jiamin; Mandler, Daniel; Magdassi, Shlomo; Shi, Zhongqi; Tok, Alfred Iing Yoong
 2023Conformal noble metal high-entropy alloy nanofilms by atomic layer deposition for an enhanced hydrogen evolution reactionJing, Lin; Zou, Yiming; Goei, Ronn; Wang, Leyan; Ong, Amanda Jiamin; Kurkin, Anatoli; Li, Yun; Tan, Kwan Wee; Tok, Alfred Iing Yoong
2022Development of core-shell Rh@Pt and Rh@Ir nanoparticle thin film using atomic layer deposition for HER electrocatalysis applicationsZou, Yiming; Goei, Ronn; Ong, Su-Ann; Ong, Amanda Jiamin; Huang, Jingfeng; Tok, Alfred Iing Yoong
2022Fabrication of PtIrPd noble metal medium entropy alloy thin film by atomic layer depositionZou, Yiming; Jing, Lin; Wang, Leyan; Tan, Hui Teng; Goei, Ronn; Yong, Sidney Kwong Roong; Ong, Amanda Jiamin; Tan, Kwan Wee; Tok, Alfred Iing Yoong
2022Melting mechanisms of Pt-based multimetallic spherical nanoparticles by molecular dynamics simulationCheng, Chunyu; Guo, Yuanyuan; Zou, Yiming; Ong, Amanda Jiamin; Tok, Alfred Iing Yoong; Li, Shuzhou
2021Nd-Nb Co-doped SnO₂/α-WO₃ electrochromic materials: enhanced stability and switching propertiesGoei, Ronn; Ong, Amanda Jiamin; Tan, Jun Hao; Loke, Jie Yi; Lua, Shun-Kuang; Mandler, Daniel; Magdassi, Shlomo; Tok, Alfred Iing Yoong
 2021Novel Nd–Mo co-doped SnO₂/α-WO₃ electrochromic materials (ECs) for enhanced smart window performanceGoei, Ronn; Ong, Amanda Jiamin; Tan, Jun Hao; Loke, Jie Yi; Lua, Shun-Kuang; Mandler, Daniel; Magdassi, Shlomo; Tok, Alfred Iing Yoong