Browsing by Author Qiu, Lei

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2018A 10-bit 300 MS/s 5.8 mW SAR ADC with two-stage interpolation for PET imagingQiu, Lei; Wang, Keping; Tang, Kai; Siek, Liter; Zheng, Yuanjin
2017A 16-mW 1-GS/s with 49.6-dB SNDR TI-SAR ADC for software-defined radio in 65-nm CMOSQiu, Lei; Tang, Kai; Zheng, Yuanjin; Siek, Liter; Zhu, Yan; U, Seng-Pan
 2021A 98.6 dB SNDR SAR ADC with a mismatch error shaping technique implemented with double samplingYang, Chuanshi; Qiu, Lei; Tang, Kai; Zheng, Yuanjin
2019An adaptive beamforming technique for UWB impulse transceiverQiu, Lei; Liu, Supeng; Fang, Zhongyuan; Zheng, Yuanjin
2015A digital time skew calibration technique for time-interleaved ADCsQiu, Lei; Tang, Kai; Zheng, Yuanjin; Siek, Liter
2014High accuracy time-mode duty-cycle-modulation-based temperature sensor for energy efficient system applicationsZhu, Di; Wang, Jiacheng; Siek, Liter; Kok, Chiang Liang; Qiu, Lei; Zheng, Yuanjin
 2018A high-speed 2-bit/cycle SAR ADC with time-domain quantizationQiu, Lei; Yang, Chuanshi; Wang, Keping; Zheng, Yuanjin
2020A low power pre-setting based sub-radix-2 approximation for multi-bit/cycle SAR ADCsQiu, Lei; Wang, Keping; Yang, Chuanshi; Zheng, Yuanjin
2017Meta-stability immunity technique for high speed SAR ADCsQiu, Lei; Tang, Kai; Zheng, Yuanjin; Siek, Liter
 2023Moisture-tailored 2D Dion–Jacobson perovskites for reconfigurable optoelectronicsGuan, Mengyu; Xie, Yunlong; Zhang, Yang; Gu, Zixin; Qiu, Lei; He, Zhuojie; Ye, Bingkun; Suwardi, Ady; Dai, Zhigao; Li, Guogang; Hu, Guangwei
2017Phase-domain photoacoustic sensingGao, Fei; Zhang, Ruochong; Feng, Xiaohua; Liu, Siyu; Ding, Ran; Kishor, Rahul; Qiu, Lei; Zheng, Yuanjin
2014A seamless acquisition digital storage oscilloscope with three-dimensional waveform displayYang, Kuojun; Tian, Shulin; Zeng, Hao; Qiu, Lei; Guo, Lianping
2015Source follower-based high-speed switched capacitor amplifier for pipelined ADCsSiek, Liter; Qiu, Lei; Zheng, Yuanjin