Browsing by Author Wang, Jian

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Advances in conceptual electronic nanodevices based on 0D and 1D nanomaterialsZhang, Yafei; Duan, Li Franklin; Zhang, Yaozhong; Wang, Jian; Geng, Huijuan; Zhang, Qing
 2000Atomic force microscopy evidence of citrate displacement by 4-mercaptopyridine on gold in aqueous solutionZhang, Hua; He, Hui-Xin; Wang, Jian; Liu, Zhong-Fan
2019Editorial : special issue on “artificial intelligence for future wireless communications and networking”Tang, Jianhua; Wang, Jian; Feng, Gang; Quek, Tony Q. S.
2018In situ formation of a 3D core-shell and triple-conducting oxygen reduction reaction electrode for proton-conducting SOFCsZhang, Zhenbao; Wang, Jian; Chen, Yubo; Tan, Shaozao; Shao, Zongping; Chen, Dengjie
2018Joint pricing and power allocation for multibeam satellite systems with dynamic game modelLi, Feng; Lam, Kwok-Yan; Liu, Xin; Wang, Jian; Zhao, Kanglian; Wang, Li
2020Light-activated, bioadhesive, poly(2-hydroxyethyl methacrylate) brush coatingsWang, Jian; Karami, Peyman; Ataman, Nariye Cavusoglu; Pioletti, Dominique P.; Steele, Terry W. J.; Klok, Harm-Anton
2017A Novel Electricity Transaction Mode of Microgrids Based on Blockchain and Continuous Double AuctionWang, Jian; Wang, Qianggang; Zhou, Niancheng; Chi, Yuan
 2022NPC: neuron path coverage via characterizing decision logic of deep neural networksXie, Xiaofei; Li, Tianlin; Wang, Jian; Ma, Lei; Guo, Qing; Juefei-Xu, Felix; Liu, Yang
 2022Regulating directional transfer of electrons on polymeric g-C₃N₅ for highly efficient photocatalytic H₂O₂ productionChe, Huinan; Wang, Jian; Gao, Xin; Chen, Juan; Wang, Peifang; Liu, Bin; Ao, Yanhui
2018Spectrum allocation with asymmetric monopoly model for multibeam-based cognitive satellite networksLi, Feng; Liu, Xin; Lam, Kwok-Yan; Na, Zhenyu; Hua, Jingyu; Wang, Jian; Wang, Li
2018Spectrum pricing for cognitive radio networks with user’s stochastic distributionWang, Li; Lam, Kwok-Yan; Xiong, Mudi; Li, Feng; Liu, Xin; Wang, Jian
2013Subwavelength interference lithography based on a unidirectional surface plasmon couplerZhang, Shuxia; Zhang, Dao Hua; Wang, Yueke; Wang, Jian; Yang, Xuefeng
2015Synthesis and Properties of Flexible Polyurethane Using Ferric Catalyst for Hypopharyngeal Tissue EngineeringShen, Zhisen; Wang, Jian; Lu, Dakai; Li, Qun; Zhou, Chongchang; Zhu, Yabin; Hu, Xiao