Browsing by Author Wang, Jingxian

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
 2020Activity and stability optimization of RuₓIr₁₋ₓO₂ nanocatalyst for the oxygen evolution reaction by tuning the synthetic processNguyen, Tam Duy; Nguyen, Hai Hong; Dai, Chencheng; Wang, Jingxian; Scherer, Günther G.
2018Degree of geometric tilting determines the activity of FeO₆ octahedra for water oxidationLi, Haiyan; Chen, Yubo; Xi, Shibo; Wang, Jingxian; Sun, Shengnan; Sun, Yuanmiao; Du, Yonghua; Xu, Zhichuan Jason
 2016Electrochemical Cycling Induced Surface Segregation of AuPt Nanoparticles in HClO4 and H2SO4Gaw, Sheng Long; Wang, Jingxian; Sun, Shengnan; Dong, Zhili; Reches, Meital; Lee, Pooi See; Xu, Zhichuan Jason
2022Enhanced oxygen evolution over dual corner-shared cobalt tetrahedraChen, Yubo; Seo, Joon Kyo; Sun, Yuanmiao; Wynn, Thomas A.; Olguin, Marco; Zhang, Minghao; Wang, Jingxian; Xi, Shibo; Du, Yonghua; Yuan, Kaidi; Chen, Wei; Fisher, Adrian C.; Wang, Maoyu; Feng, Zhenxing; Gracia, Jose; Huang, Li; Du, Shixuan; Gao, Hong-Jun; Meng, Ying Shirley; Xu, Jason Zhichuan
2019Exceptionally active iridium evolved from a pseudo-cubic perovskite for oxygen evolution in acidChen, Yubo; Li, Haiyan; Wang, Jingxian; Du, Yonghua; Xi, Shibo; Sun, Yuanmiao; Sherburne, Matthew; Ager, Joel W.; Fisher, Adrian C.; Xu, Jason Zhichuan
2016Ferroelectricity and ferroelectric resistive switching in sputtered Hf0.5Zr0.5O2 thin filmsFan, Zhen; Xiao, Juanxiu; Wang, Jingxian; Zhang, Lei; Deng, Jinyu; Liu, Ziyan; Dong, Zhili; Wang, John; Chen, Jingsheng
2016Ferroelectricity emerging in strained (111)-textured ZrO2 thin filmsFan, Zhen; Deng, Jinyu; Wang, Jingxian; Liu, Ziyan; Yang, Ping; Xiao, Juanxiu; Yan, Xiaobing; Dong, Zhili; Wang, John; Chen, Jingsheng
 2020Ir-skinned Ir-Cu nanoparticles with enhanced activity for oxygen reduction reactionWang, Jiarui; Zhou, Ye; Sun, Libo; Ge, Jingjie; Wang, Jingxian; Dai, Chencheng; Xu, Zhichuan Jason
2021Lattice site-dependent metal leaching in perovskites toward a honeycomb-like water oxidation catalystChen, Yubo; Sun, Yuanmiao; Wang, Maoyu; Wang, Jingxian; Li, Haiyan; Xi, Shibo; Wei, Chao; Xi, Pinxian; Sterbinsky, George E.; Freeland, John W.; Fisher, Adrian C.; Ager, Joel W.; Feng, Zhenxing; Xu, Jason Zhichuan
 2019Mastering surface reconstruction of metastable spinel oxides for better water oxidationDuan, Yan; Sun, Shengnan; Sun, Yuanmiao; Xi, Shibo; Chi, Xiao; Zhang, Qinghua; Ren, Xiao; Wang, Jingxian; Ong, Samuel Jun Hoong; Du, Yonghua; Gu, Lin; Grimaud, Alexis; Xu, Jason Zhichuan
 2017Revealing the dominant chemistry for oxygen reduction reaction on small oxide nanoparticlesZhou, Ye; Xi, Shibo; Wang, Jingxian; Sun, Shengnan; Wei, Chao; Feng, Zhenxing; Du, Yonghua; Xu, Jason Zhichuan
 2018Understanding fundamentals and reaction mechanisms of electrode materials for Na‐ion batteriesYu, Linghui; Wang, Paul Luyuan; Liao, Hanbin; Wang, Jingxian; Feng, Zhenxing; Lev, Ovadia; Loo, Joachim Say Chye; Sougrati, Moulay Tahar; Xu, Jason Zhichuan