Browsing by Author Wang, Tian

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
 2022Atomically dispersed intrinsic hollow sites of M-M₁-M (M₁ = Pt, Ir; M = Fe, Co, Ni, Cu, Pt, Ir) on FeCoNiCuPtIr nanocrystals enabling rapid water redoxLu, Yu; Huang, Kang; Cao, Xun; Zhang, Liyin; Wang, Tian; Peng, Dongdong; Zhang, Bowei; Liu, Zheng; Wu, Junsheng; Zhang, Yong; Chen, Chenjin; Huang, Yizhong
2023Boosting activity of Fe-N4 sites in single-Fe-atom catalysts via S in the second coordination sphere for direct methanol fuel cellsZhang, Jincheng; Wang, Qilun; Qiu, Chunyu; Gan, Liyong; Ding, Jie; Li, Fuhua; Wang, Tian; Liu, Yuhang; Wang, Yucheng; Tao, Huabing; Hung, Sung-Fu; Yang, Hongbin; Liu, Bin
 2023Halogen-incorporated Sn catalysts for selective electrochemical CO₂ reduction to formateWang, Tian; Chen, Jiadong; Ren, Xinyi; Zhang, Jincheng; Ding, Jie; Liu, Yuhang; Lim, Kang Hui; Wang, Junhu; Li, Xuning; Yang, Hongbin; Huang, Yanqiang; Kawi, Sibudjing; Liu, Bin
 2022Recent advances in carbon-supported noble-metal electrocatalysts for hydrogen evolution reaction: syntheses, structures, and propertiesLiu, Yuhang; Wang, Qilun; Zhang, Jincheng; Ding, Jie; Cheng, Yaqi; Wang, Tian; Li, Jing; Hu, Fangxin; Yang, Hong Bin; Liu, Bin
2022Recent progress of electrochemical reduction of CO₂ by single atom catalystsWang, Tian; Zhang, Jincheng; Li, Fuhua; Liu, Bin; Kawi, Sibudjing
2023Self-reconstructed spinel surface structure enabling the long-term stable hydrogen evolution reaction/oxygen evolution reaction efficiency of FeCoNiRu high-entropy alloyed electrocatalystHuang, Kang; Xia, Jiuyang; Lu, Yu; Zhang, Bowei; Shi, Wencong; Cao, Xun; Zhang, Xinyue; Woods, Lilia M.; Han, Changcun; Chen, Chunjin; Wang, Tian; Wu, Junsheng; Huang, Yizhong