Browsing by Author Wang, Wenjun

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Facet-dependent catalytic performance of Au nanocrystals for electrochemical nitrogen reductionZhang, Weiqing; Shen, Yongli; Pang, Fangjie; Quek, Darren; Niu, Wenxin; Wang, Wenjun; Chen, Peng
 2021Fe₃O₄/Ag/Bi₂ MoO₆ photoactivatable nanozyme for self-replenishing and sustainable cascaded nanocatalytic cancer therapyCao, Changyu; Zou, Hai; Yang, Nan; Li, Hui; Cai, Yu; Song, Xuejiao; Shao, Jinjun; Chen, Peng; Mou, Xiaozhou; Wang, Wenjun; Dong, Xiaochen
2023Graphene quantum dot enabled interlayer spacing and electronic structure regulation of single-atom doped MoS₂ for efficient alkaline hydrogen evolutionGong, Jun; Zhang, Zheye; Xi, Shibo; Wang, Wenjun; Lu, Jianmei; Chen, Peng
2021Graphene quantum dots assisted exfoliation of atomically-thin 2D materials and as-formed 0D/2D van der Waals heterojunction for HERGong, Jun; Zhang, Zheye; Zeng, Zhiping; Wang, Wenjun; Kong, Linguxan; Liu, Jiyang; Chen, Peng
 2019Highly stretchable and autonomously healable epidermal sensor based on multi-functional hydrogel frameworksGe, Gang; Yuan, Wei; Zhao, Wen; Lu, Yao; Zhang, Yizhou; Wang, Wenjun; Chen, Peng; Huang, Wei; Si, Weili; Dong, Xiaochen
 2020Ion-exchange controlled surface engineering of cobalt phosphide nanowires for enhanced hydrogen evolutionXu, Rongrong; Jiang, Tengfei; Fu, Zheng; Cheng, Ningyan; Zhang, Xingxiu; Zhu, Kun; Xue, Huaiguo; Wang, Wenjun; Tian, Jingqi; Chen, Peng
2017Pseudo-topotactic conversion of carbon nanotubes to T-carbon nanowires under picosecond laser irradiation in methanolZhang, Jinying; Wang, Rui; Zhu, Xi; Pan, Aifei; Han, Chenxiao; Li, Xin; Dan Zhao; Ma, Chuansheng; Wang, Wenjun; Su, Haibin; Niu, Chunming
2022A silk-microneedle patch to detect glucose in the interstitial fluid of skin or plant tissueZheng, Lewen; Zhu, Dan Dan; Wang, Wenjun; Liu, Jiyang; Thng, Steven Tien Guan; Chen, Peng
2022Starvation, ferroptosis, and prodrug therapy synergistically enabled by a cytochrome c oxidase like nanozymeCao, Changyu; Yang, Nan; Su, Yan; Zhang, Zheye; Wang, Chenxi; Song, Xuejiao; Chen, Peng; Wang, Wenjun; Dong, Xiaochen
2022Tumor microenvironment-activated theranostic nanoreactor for NIR-II photoacoustic imaging-guided tumor-specific photothermal therapyYang, Nan; Li, Hui; Cao, Changyu; Zhao, Lei; Song, Xuejiao; Wang, Wenjun; Xu, Wenjing; Zhang, Yewei; Chen, Peng; Dong, Xiaochen