Browsing by Author Wang, Yang

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2022A 1.3-micrometre-thick elastic conductor for seamless on-skin and implantable sensorsJiang, Zhi; Chen, Nuan; Yi, Zhigao; Zhong, Junwen; Zhang, Feilong; Ji, Shaobo; Liao, Rui; Wang, Yan; Li, Haicheng; Liu, Zhihua; Wang, Yang; Yokota, Tomoyuki; Liu, Xiaogang; Fukuda, Kenjiro; Chen, Xiaodong; Someya, Takao
2016Adaptive Scheduling of Task Graphs with Dynamic ResilienceHu, Menglan; Luo, Jun; Wang, Yang; Veeravalli, Bharadwaj
 2018Carbon quantum dot implanted graphite carbon nitride nanotubes : excellent charge separation and enhanced photocatalytic hydrogen evolutionWang, Yang; Liu, Xueqin; Liu, Jia; Han, Bo; Hu, Xiaoqin; Yang, Fan; Xu, Zuwei; Li, Yinchang; Jia, Songru; Li, Zhen; Zhao, Yanli
 2023A cost-sensitive attention temporal convolutional network based on adaptive top-k differential evolution for imbalanced time-series classificationZhang, Xiaocai; Peng, Hui; Zhang, Jianjia; Wang, Yang
 2011Critical behavior and the absence of glass state in ferromagnetic La0.7Ca0.3CoO3 nanowiresWang, Yang; Fan, Hong Jin
2018Design of a 4-level active photonics phase change switch using VO 2 and Ge 2 Sb 2 Te 5Meng, Yun; Behera, Jitendra K.; Ke, Yujie; Chew, Litian; Wang, Yang; Long, Yi; Simpson, Robert E.
 2011Effective control of polarity in Bi0.9La0.1FeO3 thin films by dopant-related internal biasWang, Yang; Chen, Weigang; Chen, Zuhuang; Rami, Naidu Chukka; Wang, Junling; Wang, John; Chen, Lang
2019Efficient inverted perovskite solar cells by employing n-type (D-A1-D-A2) polymers as electron transporting layerAhmed Ali Said; Xie, Jian; Wang, Yang; Wang, Zongrui; Zhou, Yu; Zhao, Kexiang; Gao, Wei-Bo; Michinobu, Tsuyoshi; Zhang, Qichun
2021A four-state programmable mid-infrared band-stop filter exploiting a Ge₂Sb₂Te₅ film and VO₂ nanoparticlesMeng, Yun; Li, Dan; Zhang, Chong; Wang, Yang; Simpson; Robert; Long, Yi
2014Gait characteristic analysis and identification based on the iPhone’s accelerometer and gyrometerSun, Bing; Wang, Yang; Banda, Jacob
 2021General and robust photothermal-heating-enabled high-efficiency photoelectrochemical water splittingHe, Bing; Jia, Songru; Zhao, Mingyang; Wang, Yang; Chen, Tao; Zhao, Shiqiang; Li, Zhen; Lin, Zhiqun; Zhao, Yanli; Liu, Xueqin
 2012Low-field magnetoresistance effect in core-shell structured La0.7Sr0.3CoO3 nanoparticlesWang, Yang; Fan, Hong Jin
2018Multi-objective chance-constrained optimal day-ahead scheduling considering BESS degradationXu, Yan; Zhao, Tianyang; Zhao, Shuqiang; Zhang, Jianhua; Wang, Yang
 2018Solvent-controlled assembly of aromatic glutamic dendrimers for efficient luminescent color conversionXing, Pengyao; Yang, Chaolong; Wang, Yang; Phua, Fiona Soo Zeng; Zhao, Yanli
 2019Spatial engineering of a Co(OH)ₓ encapsulated p-Cu₂S/n-BiVO₄ photoanode : simultaneously promoting charge separation and surface reaction kinetics in solar water splittingHe, Bing; Wang, Yang; Liu, Xueqin; Li, Yinchang; Hu, Xiaoqin; Huang, Jing; Yu, Yongsheng; Shu, Zhu; Li, Zhen; Zhao, Yanli
 2021Spinel-oxide-integrated BiVO₄ photoanodes with photothermal effect for efficient solar water oxidationHe, Bing; Zhao, Feifan; Yi, Ping; Huang, Jing; Wang, Yang; Zhao, Shiqiang; Li, Zhen; Zhao, Yanli; Liu, Xueqin
 2019Synergistically enhanced charge separation in BiFeO3/Sn:TiO2 nanorod photoanode via bulk and surface dual modificationsHuang, Jing; Wang, Yang; Liu, Xueqin; Li, Yinchang; Hu, Xiaoqin; He, Bing; Shu, Zhu; Li, Zhen; Zhao, Yanli
2018Tailoring TiO2 nanotube‐interlaced graphite carbon nitride nanosheets for improving visible‐light‐driven photocatalytic performanceWang, Yang; Liu, Xueqin; Zheng, Cunchuan; Li, Yinchang; Jia, Songru; Li, Zhen; Zhao, Yanli
2020Tunable grain orientation of chalcogenide film and its application for second harmonic generationMeng, Yun; Behera, Jitendra Kumar; Wang, Shancheng; Jiang, Minghui; Lin, Jincheng; Wei, Jingsong; Wang, Yang; Cao, Tun; Long, Yi
 2018Water‐binding‐mediated gelation/crystallization and thermosensitive superchiralityXing, Pengyao; Li, Yongxin; Wang, Yang; Li, Pei-Zhou; Chen, Hongzhong; Phua, Fiona Soo Zeng; Zhao, Yanli