Browsing by Author Wen, Wen

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Continuous-wave vertical cavity surface-emitting lasers based on single crystalline lead halide perovskitesZhang, Hongbo; Zou, Chenji; Chen, Yu; Wu, Lishu; Wen, Wen; Du, Bowen; Feng, Shun; Shang, Jingzhi; Cong, Chunxiao; Yu, Ting
2023Electrically tunable terahertz resonance in antiferromagnetic NiO/Pt heterostructuresYang, Dongsheng; Wen, Wen; Xu, Chang; Lee, Kyusup; Yu, Ting; Yang, Hyunsoo
2020Excitonic lasers in atomically thin 2D semiconductorsWen, Wen; Wu, Lishu; Yu, Ting
 2021Observation of strong valley magnetic response in monolayer transition metal dichalcogenide alloys of Mo₀.₅W₀.₅Se₂ and Mo₀.₅W₀.₅Se₂/WS₂ heterostructuresWu, Lishu; Cong, Chunxiao; Yang, Weihuang; Chen, Yu; Shao, Yan; Do, Thi Thu Ha; Wen, Wen; Feng, Shun; Zou, Chenji; Zhang, Hongbo; Du, Bowen; Cao, Bingchen; Shang, Jingzhi; Xiong, Qihua; Loh, Kian Ping; Yu, Ting
2013Periodic elastic nanodomains in ultrathin tetragonal-like BiFeO3 filmsLuo, Zhenlin; Chen, Zuhuang; Yang, Yuanjun; Liu, Heng-Jui; Huang, Chuanwei; Huang, Haoliang; Wang, Haibo; Yang, Meng-Meng; Hu, Chuansheng; Pan, Guoqiang; Wen, Wen; Li, Xiaolong; He, Qing; Sritharan, Thirumany; Chu, Ying-Hao; Chen, Lang; Gao, Chen
2022Polarization-dependent purcell enhancement on a two-dimensional h-BN/WS₂ light emitter with a dielectric plasmonic nanocavityDu, Bowen; Li, Yu; Jiang, Meiling; Zhang, Hongbo; Wu, Lishu; Wen, Wen; Liu, Zheng; Fang, Zheyu; Yu, Ting
2023Resonant perovskite solar cells with extended band edgeFeng, Jiangang; Wang, Xi; Li, Jia; Liang, Haoming; Wen, Wen; Alvianto, Ezra; Qiu, Cheng-Wei; Su, Rui; Hou, Yi
2021Room-temperature continuous-wave vertical-cavity surface-emitting lasers based on 2D layered organic–inorganic hybrid perovskitesZhang, Hongbo; Hu, Yuzhong; Wen, Wen; Du, Bowen; Wu, Lishu; Chen, Yu; Feng, Shun; Zou, Chenji; Shang, Jingzhi; Fan, Hong Jin; Yu, Ting
 2023Stable continuous-wave lasing from discrete cesium lead bromide quantum dots embedded in a microcavityZhang, Hongbo; Wen, Wen; Du, Bowen; Zhou, Lei; Chen, Yu; Feng, Shun; Zou, Chenji; Wu, Lishu; Fan, Hong Jin; Gao, Weibo; Sun, Handong; Shang, Jingzhi; Yu, Ting
 2021Ultrasensitive photodetectors promoted by interfacial charge transfer from layered perovskites to chemical vapor deposition-grown MoS₂Wen, Wen; Zhang, Wenbin; Wang, Xiaojian; Feng, Qingliang; Liu, Zheng; Yu, Ting
2022Van der Waals integration of high-κ perovskite oxides and two-dimensional semiconductorsYang, Allen Jian; Han, Kun; Huang, Ke; Ye, Chen; Wen, Wen; Zhu, Ruixue; Zhu, Rui; Xu, Jun; Yu, Ting; Gao, Peng; Xiong, Qihua; Wang, Renshaw Xiao