Browsing by Author Yuan, Zhiyi

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
 2021Bioresponsive microlasers with tunable lasing wavelengthYuan, Zhiyi; Tan, Xiaotian; Gong, Xuerui; Gong, Chaoyang; Cheng, Xin; Feng, Shilun; Fan, Xudong; Chen, Yu-Cheng
 2022Direct imaging of weak-to-strong-coupling dynamics in biological plasmon–exciton systemsYuan, Zhiyi; Huang, Shih-Hsiu; Qiao, Zhen; Gong, Chaoyang; Liao, Yikai; Kim, Munho; Birowosuto, Muhammad D.; Dang, Cuong; Wu, Pin Chieh; Chen, Yu-Cheng
 2020Distinguishing small molecules in microcavity with molecular laser polarizationYuan, Zhiyi; Cheng, Xin; Zhou, Yunke; Tan, Xiaotian; Gong, Xuerui; Rivy, Hamim; Gong, Chaoyang; Fan, Xudong; Wang, Wen-Jie; Chen, Yu-Cheng
 2020DNA self-switchable microlaserZhang, Yifan; Gong, Xuerui; Yuan, Zhiyi; Wang, Wenjie; Chen, Yu-Cheng
2020Enhanced biophotocurrent generation in living photosynthetic optical resonatorRoxby, Daniel N.; Yuan, Zhiyi; Krishnamoorthy, Sankaran; Wu, Pinchieh; Tu, Wei-Chen; Chang, Guo-En; Lau, Raymond; Chen, Yu-Cheng
2023High orbital angular momentum lasing with tunable degree of chirality in a symmetry-broken microcavityQiao, Zhen; Yuan, Zhiyi; Zhu, Song; Gong, Chaoyang; Liao, Yikai; Gong, Xuerui; Kim, Munho; Zhang, Dawei; Chen, Yu-Cheng
 2020Lasing-encoded microsensor driven by interfacial cavity resonance energy transferYuan, Zhiyi; Wang, Ziyihui; Guan, Peng; Wu, Xiaoqin; Chen, Yu-Cheng
 2021Light-harvesting in biophotonic optofluidic microcavities via whispering-gallery modesYuan, Zhiyi; Cheng, Xin; Li, Tsungyu; Zhou, Yunke; Zhang, Yifan; Gong, Xuerui; Chang, Guo-En; Birowosuto, Muhammad Danang; Dang, Cuong; Chen, Yu-Cheng
2023Metasurface-tunable lasing polarizations in a microcavityYuan, Zhiyi; Huang, Shih-Hsiu; Qiao, Zhen; Wu, Pin Chieh; Chen, Yu-Cheng
 2020Microalgae living sensor for metal ion detection with nanocavity-enhanced photoelectrochemistryRoxby, Daniel N.; Rivy, Hamim; Gong, Chaoyang; Gong, Xuerui; Yuan, Zhiyi; Chang, Guo-En; Chen, Yu-Cheng
 2022Multicolor light mixing in optofluidic concave interfaces for anticounterfeiting with deep learning authenticationWang, Chenlu; Yan, Zhiyuan; Gong, Chaoyang; Xie, Hui; Qiao, Zhen; Yuan, Zhiyi; Chen, Yu-Cheng
 2022Optical resonator enhanced photovoltaics and photocatalysis: fundamental and recent progressYuan, Zhiyi; Wu, Pin Chieh; Chen, Yu-Cheng
 2021Programmable rainbow-colored optofluidic fiber laser encoded with topologically structured chiral dropletsWang, Chenlu; Gong, Chaoyang; Zhang, Yifan; Qiao, Zhen; Yuan, Zhiyi; Gong, Yuan; Chang, Guo-En; Tu, Wei-Chen; Chen, Yu-Cheng
2023Single mode lasing from CsPbBr₃ microcrystals fabricated by solid state space-confined growthCheng, Shijia; Qiao, Zhen; Wang, Zeng; Xiao, Lian; Das, Subhasis; Thung, Yi Tian; Yuan, Zhiyi; Ta, Van Duong; Fan, Weijun; Chen, Yu-Cheng; Sun, Handong
 2021Stimulated chiral light-matter interactions in biological microlasersYuan, Zhiyi; Zhou, Yunke; Qiao, Zhen; Chan, Eng Aik; Tu, Wei-Chen; Wu, Xiaoqin; Chen, Yu-Cheng
2021Topological encoded vector beams for monitoring amyloid - lipid interactions in microcavityGong, Chaoyang; Qiao, Zhen; Yuan, Zhiyi; Huang, Shih-Hsiu; Wang, Wenjie; Wu, Pin Chieh; Chen, Yu-Cheng
 2020Tunable microlasers modulated by intracavity spherical confinement with chiral liquid crystalZhang, Yifan; Yuan, Zhiyi; Qiao, Zhrn; Barshilia, Devesh; Wang, Wenjie; Chang, Guo-En; Chen, Yu-Cheng