Browsing by Author Zeng, Zhihui

Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Biomass-based honeycomb-like architectures for preparation of robust carbon foams with high electromagnetic interference shielding performanceMa, Daphne Xiu Yun; Seyed Ismail Seyed Shahabadi; Zeng, Zhihui; Zhang, Youfang; Che, Boyang; Wang, Peiyu; Lu, Xuehong
 2020Frequency-selective-surface based sandwich structure for both effective loadbearing and customizable microwave absorptionWang, Changxian; Chen, Mingji; Lei, Hongshuai; Zeng, Zhihui; Yao, Kai; Yuan, Xujin; Fang, Daining
2018Graphene nanoscroll/nanosheet aerogels with confined SnS 2 nanosheets : simultaneous wrapping and bridging for high-performance lithium-ion battery anodesZhang, Youfang; Zhao, Chenyang; Zeng, Zhihui; Ang, Jia Ming; Che, Boyang; Wang, Zhe; Lu, Xuehong
 2023Graphene oxide-assisted multiple cross-linking of MXene for large-area, high-strength, oxidation-resistant, and multifunctional filmsLi, Bin; Wu, Na; Yang, Yunfei; Pan, Fei; Wang, Changxian; Wang, Gang; Xiao, Long; Liu, Wei; Liu, Jiurong; Zeng, Zhihui
2017Highly Stretchable, Sensitive Strain Sensors with Wide Linear Sensing Region Based on Compressed Anisotropic Graphene Foam/Polymer NanocompositesZeng, Zhihui; Seyed Shahabadi, Seyed Ismail; Che, Boyang; Zhang, Youfang; Zhao, Chenyang; Lu, Xuehong
2019Mussel-inspired approach to cross-linked functional 3D nanofibrous aerogels for energy-efficient filtration of ultrafine airborne particlesZhang, Youfang; Zeng, Zhihui; Ma, Daphne Xiu Yun; Zhao, Chenyang; Ang, Jia Ming; Ng, Bing Feng; Wan, Man Pun; Wong, Shing-Chung; Wang, Zhe; Lu, Xuehong
2020Nanocellulose‐MXene biomimetic aerogels with orientation‐tunable electromagnetic interference shielding performanceZeng, Zhihui; Wang, Changxian; Siqueira, Gilberto; Han, Daxin; Huch, Anja; Abdolhosseinzadeh, Sina; Heier, Jakob; Nüesch, Frank; Zhang, John Chuanfang; Nyström, Gustav
 2019Porous polyaniline/carbon nanotube composite electrode for supercapacitors with outstanding rate capability and cyclic stabilityChe, Boyang; Li, Hui; Zhou, Dan; Zhang, Youfang; Zeng, Zhihui; Zhao, Chenyang; He, Chaobin; Liu, Erjia; Lu, Xuehong
2022Printable aligned single-walled carbon nanotube film with outstanding thermal conductivity and electromagnetic interference shielding performanceZeng, Zhihui; Wang, Gang; Wolan, Brendan F.; Wu, Na; Wang, Changxian; Zhao, Shanyu; Yue, Shengying; Li, Bin; He, Weidong; Liu, Jiurong; Lyding, Joseph W.
2019Robust lignin-based aerogel filters : high-efficiency capture of ultrafine airborne particulates and the mechanismZeng, Zhihui; Ma, Daphne Xiu Yun; Zhang, Youfang; Wang, Zhe; Ng, Bing Feng; Wan, Man Pun; Lu, Xuehong
 2022Robust microhoneycomb-like nanofibrous aerogels derived from cellulose and lignin as highly efficient, low-resistant and anti-clogging air filtersMa, Daphne Xiu Yun; Zeng, Zhihui; Wang, Zhe; Xu, Lulu; Zhang, Youfang; Ang, Jia Ming; Wan, Man Pun; Ng, Bing Feng; Lu, Xuehong
 2022Sustainable-macromolecule-assisted preparation of cross-linked, ultralight, flexible graphene aerogel sensors toward low-frequency strain/pressure to high-frequency vibration sensingZeng, Zhihui; Wu, Na; Yang, Weidong; Xu, Hao; Liao, Yaozhong; Li, Chenwei; Luković, Mirko; Yang, Yunfei; Zhao, Shanyu; Su, Zhongqing; Lu, Xuehong
2017Ultra-broadband frequency responsive sensor based on lightweight and flexible carbon nanostructured polymeric nanocompositesZeng, Zhihui; Liu, Menglong; Xu, Hao; Liao, Yaozhong; Duan, Feng; Zhou, Li-min; Jin, Hao; Zhang, Zhong; Su, Zhongqing
2017Ultralight and Flexible Polyurethane/Silver Nanowire Nanocomposites with Unidirectional Pores for Highly Effective Electromagnetic ShieldingZeng, Zhihui; Chen, Mingji; Pei, Yongmao; Seyed Shahabadi, Seyed Ismail; Che, Boyang; Wang, Peiyu; Lu, Xuehong
2018Ultralight and Highly Elastic Graphene/Lignin-Derived Carbon Nanocomposite Aerogels with Ultrahigh Electromagnetic Interference Shielding PerformanceZhang, Youfang; Wang, Peiyu; Pei, Yongmao; Chen, Mingji; Lu, Xuehong; Zeng, Zhihui; Wang, Changxian; Seyed Shahabadi, Seyed Ismail
2023Ultrathin cellulose nanofiber assisted ambient-pressure-dried, ultralight, mechanically robust, multifunctional mxene aerogelsWu, Na; Yang, Yunfei; Wang, Changxian; Wu, Qilei; Pan, Fei; Zhang, Runa; Liu, Jiurong; Zeng, Zhihui