Browsing by Author Zhang, Yongfeng

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Color-tunable polymeric long-persistent luminescence based on polyphosphazenesWang, Zhonghao; Zhang, Yongfeng; Wang, Chang; Zheng, Xian; Zheng, Yan; Gao, Liang; Yang, Chaolong; Youbing Li; Qu, Lunjun; Zhao, Yanli
 2022Cross-linked polyphosphazene nanospheres boosting long-lived organic room-temperature phosphorescenceZhang, Yongfeng; Chen, Xiaohong; Xu, Jianrong; Zhang, Qinglun; Gao, Liang; Wang, Zhonghao; Qu, Lunjun; Wang, Kaiti; Li, Youbing; Cai, Zhengxu; Zhao, Yanli; Yang, Chaolong
2019Effect of carbazolyl groups on photophysical properties of cyanuric chlorideGao, Weichen; Su, Yan; Wang, Zhonghao; Zhang, Yongfeng; Zhang, Dan; Jia, Peng; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Ganguly, Rakesh; Zhao, Yanli
2020Excitation-dependent long-life luminescent polymeric systems under ambient conditionsSu, Yan; Zhang, Yongfeng; Wang, Zhonghao; Gao, Weichen; Jia, Peng; Zhang, Dan; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Zhao, Yanli
 2022Four-in-One stimulus-responsive long-lived luminescent systems based on pyrene-doped amorphous polymersWang, Zhonghao; Gao, Liang; Zheng, Yan; Zhu, Yinyin; Zhang, Yongfeng; Zheng, Xian; Wang, Chang; Li, Youbing; Zhao, Yanli; Yang, Chaolong
 2021Large-area, flexible, transparent, and long-lived polymer-based phosphorescence filmsZhang, Yongfeng; Su, Yan; Wu, Hongwei; Wang, Zhonghao; Wang, Chang; Zheng, Yan; Zheng, Xian; Gao, Liang; Zhou, Qian; Yang, Yan; Chen, Xiaohong; Yang, Chaolong; Zhao, Yanli
 2022Long-lived room temperature phosphorescence crystals with green light excitationZheng, Yan; Wang, Zhonghao; Liu, Jiawei; Zhang, Yongfeng; Gao, Liang; Wang, Chang; Zheng, Xian; Zhou, Qian; Yang, Yan; Li, Youbing; Tang, Hailong; Qu, Lunjun; Zhao, Yanli; Yang, Chaolong
 2022Photo-induced dynamic room temperature phosphorescence based on triphenyl phosphonium containing polymersWang, Chang; Zhang, Yongfeng; Wang, Zhonghao; Zheng, Yan; Zheng, Xian; Gao, Liang; Zhou, Qian; Hao, Jinqiu; Pi, Bingxue; Li, Qiankun; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Wang, Kaiti; Zhao, Yanli
 2021Ultraviolet-activated long-lived room-temperature phosphorescence from small organic molecule-doped polymer systemsWang, Zhonghao; Zheng, Yan; Su, Yan; Gao, Liang; Zhu, Yinyin; Xia, Jie; Zhang, Yongfeng; Wang, Chang; Zheng, Xian; Zhao, Yanli; Yang, Chaolong; Li, Youbing
 2021Water-induced blue-green variable nonconventional ultralong room temperature phosphorescence from cross-linked copolymers via click chemistryGao, Liang; Zhang, Yongfeng; Chen, Xiaohong; Zheng, Yan; Zheng, Xian; Wang, Chang; Wang, Zhonghao; Hao, Jinqiu; Tian, Quanchi; Yu, Xingyu; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Zhao, Yanli