Browsing by Author Zhang, Zhijun

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
 2022Detection of reactive oxygen and nitrogen species by upconversion nanoparticle-based near-infrared nanoprobes: recent progress and perspectivesYu, Xiaokan; Ouyang, Wenao; Qiu, Hao; Zhang, Zhijun; Wang, Zhimin; Xing, Bengang
2014Human robot interaction by understanding upper body gesturesXiao, Yang; Zhang, Zhijun; Beck, Aryel; Yuan, Junsong; Thalmann, Daniel
 2023A jump-gain integral recurrent neural network for solving noise-disturbed time-variant nonlinear inequality problemsZhang, Zhijun; Song, Yating; Zheng, Lunan; Luo, Yamei
 2023Lanthanide-doped upconversion nanoparticles meet the needs for cutting-edge bioapplications: Recent progress and perspectivesZhang, Zhijun; Han, Qinyu; Lau, Jun Wei; Xing, Bengang
 2022A metabolic labeling way to in situ fabricate bacterial FRET platform for innate immune defence moleculeZhang, Zhijun; Han, Qinyu; Lau, Junwei; Wang, Zhimin; Hu, Ming; Qiu, Hao; Thang, Do Cong; Xing, Bengang
2020Modification of gesture-determined-dynamic function with consideration of margins for motion planning of humanoid robotsZhang, Zhijun; Kong, Lingdong; Niu, Yaru; Liang, Ziang
 2018Nanoformulation of metal complexes : intelligent stimuli-responsive platforms for precision therapeuticsHu, Ming; Ai, Xiangzhao; Wang, Zhimin; Zhang, Zhijun; Cheong, Haolun; Zhang, Wenmin; Lin, Jun; Li, Juan; Yang, Huanghao; Xing, Bengang
 2023Nanoparticles-mediated ion channels manipulation: from their membrane interactions to bioapplicationsHuang, Qiwen; Zhu, Weisheng; Gao, Xiaoyin; Liu, Xinping; Zhang, Zhijun; Xing, Bengang
2019pH-sensitive and biodegradable charge-transfer nanocomplex for second near-infrared photoacoustic tumor imagingWang, Zhimin; Upputuri, Paul Kumar; Zhen, Xu; Zhang, Ruochong; Jiang, Yuyan; Ai, Xiangzhao; Zhang, Zhijun; Hu, Ming; Meng, Zhenyu; Lu, Yunpeng; Zheng, Yuanjing; Pu, Kanyi; Pramanik, Manojit; Xing, Bengang
 2022Protein-mediated fluorescence resonance energy transfer (P-FRET) probe: fabrication and hydroxyl radical detectionYu, Xiaokan; Zhu, Weisheng; Ouyang, Wenao; Zhang, Xiaojia; Qiu, Hao; Zhang, Zhijun; Xing, Bengang
 2021Recomposition and storage of sunlight with intelligent phosphors for enhanced photosynthesisZhang, Zhijun; Han, Qinyu; Liu, Songhan; Wang, Zhimin; Hu, Ming; Domnic, Szeto Mun Wai; Lau, Raymond; Xing, Bengang
 2022Screening of multifunctional fruit carbon dots for fluorescent labeling and sensing in living immune cells and zebrafishesZhu, Weisheng; Gao, Xiangfan; Yu, Xiaokan; Li, Qisi; Zhou, Yuan; Qiu, Hao; Xing, Bengang; Zhang, Zhijun