Nanyang Environment and Water Research Institute


Results 1-20 of 1194 (Search time: 0.036 seconds).

Au nanoparticle-modified MoS2 nanosheet-based photoelectrochemical cells for water splitting   [2014]

Yin, Zongyou; Chen, Bo; Bosman, Michel; Cao, Xiehong; Chen, Junze; Zheng, Bing; Zhang, Hua

Recent progress on polymer materials for additive manufacturing   [2020]

Tan, Lisa Jiaying; Zhu, Wei; Zhou, Kun

MoS2 nanoflower-decorated reduced graphene oxide paper for high-performance hydrogen evolution reaction   [2014]

Ma, Chong-Bo; Qi, Xiaoying; Chen, Bo; Bao, Shuyu; Yin, Zongyou; Wu, Xue-Jun; Luo, Zhimin; Wei, Jun; Zhang, Hao-Li; Zhang, Hua

Ag–AgBr/TiO2/RGO nanocomposite for visible-light photocatalytic degradation of penicillin G   [2013]

Wang, Penghua; Tang, Yuxin; Dong, Zhili; Chen, Zhong; Lim, Teik-Thye

Behavior of oil droplets at the membrane surface during crossflow microfiltration of oil–water emulsions   [2015]

Tummons, Emily N.; Tarabara, Volodymyr V.; Chew, Jia Wei; Fane, Anthony G.

Graphene oxide quantum dots covalently functionalized PVDF membrane with significantly-enhanced bactericidal and antibiofouling performances   [2016]

Zeng, Zhiping; Yu, Dingshan; He, Ziming; Liu, Jing; Xiao, Fang-Xing; Zhang, Yan; Wang, Rong; Bhattacharyya, Dibakar; Tan, Timothy Thatt Yang

Adsorption of perfluoroalkyl substances (PFAS) in groundwater by granular activated carbons : roles of hydrophobicity of PFAS and carbon characteristics   [2020]

Park, Minkyu; Wu, Shimin; Lopez, Israel J.; Chang, Joseph Y.; Karanfil, Tanju; Snyder, Shane Allen

Emergency water supply : a review of potential technologies and selection criteria   [2012]

Loo, Siew-Leng; Fane, Anthony Gordon; Krantz, William B.; Lim, Teik-Thye

Environmental reservoirs and mechanisms of persistence of Vibrio cholerae   [2013]

Noorian, Parisa; Erken, Martina; Lutz, Carla; Sun, Shuyang; McDougald, Diane

A library of atomically thin metal chalcogenides   [2018]

Zhou, Jiadong; Lin, Junhao; Huang, Xiangwei; Zhou, Yao; Chen, Yu; Xia, Juan; Wang, Hong; Xie, Yu; Yu, Huimei; Lei, Jincheng; Wu, Di; Liu, Fucai; Fu, Qundong; Zeng, Qingsheng; Hsu, Chuang-Han; Yang, Changli; Lu, Li; Yu, Ting; Shen, Zexiang; Lin, Hsin; Yakobson, Boris I.; Liu, Qian; Suenaga, Kazu; Liu, Guangtong; Liu, Zheng

Preparation and application of patterned membranes for wastewater treatment   [2012]

Won, Young-June; Lee, Jaewoo; Choi, Dong-Chan; Chae, Hee-Ro; Kim, Inae; Lee, Chung-Hak; Kim, In-Chul

A novel hybrid process of reverse electrodialysis and reverse osmosis for low energy seawater desalination and brine management   [2012]

Li, Weiyi.; Krantz, William B.; Cornelissen, Emile, R.; Post, Jan W.; Verliefde, Arne R. D.; Tang, Chuyang Y.

Insights into nitrogen and boron-co-doped graphene toward high-performance peroxymonosulfate activation : maneuverable N-B bonding configurations and oxidation pathways   [2019]

Chen, Xiao; Duan, Xiaoguang; Oh, Wen-Da; Zhang, Peng-Hui; Guan, Chao-Ting; Zhu, Yi-An; Lim, Teik Thye

Community quorum sensing signalling and quenching : microbial granular biofilm assembly   [2015]

Tan, Chuan Hao; Koh, Kai Shyang; Xie, Chao; Zhang, Joela; Tan, Xiao Hui; Lee, Guo Ping; Zhou, Yan; Ng, Wun Jern; Rice, Scott A.; Kjelleberg, Staffan