Research Techno Plaza


Results 1-20 of 197 (Search time: 0.005 seconds).

Electron-rich two-dimensional molybdenum trioxides for highly integrated plasmonic biosensing   [2017]

Zhang, Nancy Meng Ying; Li, Kaiwei; Zhang, Ting; Shum, Ping; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; Zhang, Nan; Zhang, Jing; Wu, Tingting; Wei, Lei

Van der Waals negative capacitance transistors   [2019]

Wang, Xiaowei; Yu, Peng; Lei, Zhendong; Zhu, Chao; Cao, Xun; Liu, Fucai; You, Lu; Zeng, Qingsheng; Deng, Ya; Zhu, Chao; Zhou, Jiadong; Fu, Qundong; Wang, Junling; Huang, Yizhong; Liu, Zheng

Evolution of hydrogen by few-layered black phosphorus under visible illumination   [2017]

Muduli, Subas Kumar; Varrla, Eswaraiah; Xu. You; Kulkarnia, Sneha Avinash; Katrec, Ankita; Chakrabortyd, Sudip; Chen, Shi; Sum, Tze Chien; Xu, Rong; Mathews, Nripan

Excitonic and polaronic properties of 2D hybrid organic-inorganic perovskites   [2017]

Yin, Jun; Li, Hong; Cortecchia, Daniele; Soci, Cesare; Brédas, Jean-Luc

Nanocarbons for biology and medicine : sensing, imaging, and drug delivery   [2019]

Panwar, Nishtha; Soehartono, Alana Mauluidy; Chan, Kok Ken; Zeng, Shuwen; Xu, Gaixia; Qu, Junle; Coquet, Philippe; Yong, Ken-Tye; Chen, Xiaoyuan

Giant five-photon absorption from multidimensional core-shell halide perovskite colloidal nanocrystals   [2017]

Chen, Weiqiang; Bhaumik, Saikat; Veldhuis, Sjoerd A.; Xing, Guichuan; Xu, Qiang; Grätzel, Michael; Mhaisalkar, Subodh; Mathews, Nripan; Sum, Tze Chien

Detection of nitro-organic and peroxide explosives in latent fingermarks by DART- and SALDI-TOF-mass spectrometry   [2012]

Ma, Jan; Loke, Jason; Rowell, Frederick; Seviour, John; Lim, Angelina Yimei; Elumbaring-Salazar, Cheryl Grace

Graphene-MoS2 hybrid nanostructures enhanced surface plasmon resonance biosensors   [2014]

Zeng, Shuwen; Hu, Siyi; Xia, Jing; Anderson, Tommy; Dinh, Xuan-Quyen; Meng, Xiang-Min; Coquet, Philippe; Yong, Ken-Tye

Nanostructuring mixed‐dimensional perovskites : a route toward tunable, efficient photovoltaics   [2016]

Koh, Teck Ming; Shanmugam, Vignesh; Schlipf, Johannes; Oesinghaus, Lukas; Müller-Buschbaum, Peter; Ramakrishnan, N.; Swamy, Varghese; Mathews, Nripan; Boix, Pablo P.; Mhaisalkar, Subodh Gautam

Construction of high-energy-density supercapacitors from pine-cone-derived high-surface-area carbons   [2014]

Amaresh, S.; Karthikeyan, Kaliyappan; Lee, Sol Nip; Sun, Xueliang; Aravindan, Vanchiappan; Lee, Young-Gi; Lee, Yun Sung

Green aqueous modification of fluoropolymers for energy storage applications   [2012]

Thakur, Vijay Kumar; Lin, Meng-Fang; Tan, Eu Jin; Lee, Pooi See

Morphology-independent stable white-light emission from self-assembled two-dimensional perovskites driven by strong exciton–phonon coupling to the organic framework   [2017]

Thirumal, Krishnamoorthy; Chong, Wee Kiang; Xie, Wei; Ganguly, Rakesh; Muduli, Subas Kumar; Sherburne, Matthew; Asta, Mark; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Sum, Tze Chien; Soo, Han Sen; Mathews, Nripan

Cubic NaSbS2 as an ionic-electronic coupled semiconductor for switchable photovoltaic and neuromorphic device applications   [2020]

Harikesh, Padinhare Cholakkal; Surendran, Abhijith; Ghosh, Biplab; John, Rohit Abraham; Moorthy, Arjun; Yantara, Natalia; Salim, Teddy; Thirumal, Krishnamoorthy; Leong, Wei Lin; Mhaisalkar, Subodh; Mathews, Nripan

Highly efficient perovskite solar cells with Ba(OH)2 interface modification of mesoporous TiO2 electron transport layer   [2018]

Thambidurai, Mariyappan; Herlina Arianita Dewi; Harikesh, Padinhare Cholakkal; Foo, Shini; K. M. Muhammed Salim; Mathews, Nripan; Dang, Cuong

Molecular engineering of pure 2D lead‐iodide perovskite solar absorbers displaying reduced band gaps and dielectric confinement   [2020]

Febriansyah, Benny; Lekina, Yulia; Ghosh, Biplab; Harikesh, Padinhare Cholakkal; Koh, Teck Ming; Li, Yongxin; Shen, Zexiang; Mathews, Nripan; England, Jason

A direct method to access substituted pyreno[4,5-c : 9,10-c’] difuran and its analogues   [2018]

Chen, Wangqiao; Long, Guankui; Kanehira, Koji; Zhang, Mingtao; Michinobu, Tsuyoshi; Liu, Ming; Zhang, Qichun

All-optical control of exciton flow in a colloidal quantum well complex   [2020]

Yu, Junhong; Sharma, Manoj; Sharma, Ashma; Delikanli, Savas; Demir, Hilmi Volkan; Dang, Cuong