Energy Research Institute @ NTU (ERI@N)


Results 1-20 of 1254 (Search time: 0.011 seconds).

Li3V2(PO4)3 cathode materials for lithium-ion batteries : a review   [2014]

Rui, Xianhong; Yan, Qingyu; Skyllas-Kazacos, Maria; Lim, Tuti Mariana

Self-supported interconnected Pt nanoassemblies as highly stable electrocatalysts for low-temperature fuel cells   [2012]

Xia, Bao Yu; Ng, Wan Theng; Wu, Hao Bin; Wang, Xin; Lou, David Xiong Wen

Nanostructured conjugated ladder polymers for stable and fast lithium storage anodes with high-capacity   [2015]

Wu, Jiansheng; Rui, Xianhong; Wang, Chengyuan; Pei, Wen-Bo; Lau, Raymond; Yan, Qingyu; Zhang, Qichun

Exceptionally active iridium evolved from a pseudo-cubic perovskite for oxygen evolution in acid   [2019]

Chen, Yubo; Li, Haiyan; Wang, Jingxian; Du, Yonghua; Xi, Shibo; Sun, Yuanmiao; Sherburne, Matthew; Ager, Joel W.; Fisher, Adrian C.; Xu, Jason Zhichuan

Arrays of ultrafine CuS nanoneedles supported on a CNT backbone for application in supercapacitors   [2012]

Zhu, Ting; Xia, Bao Yu; Zhou, Liang; Lou, David Xiong Wen

Distributed power system virtual inertia implemented by grid-connected power converters   [2017]

Fang, Jingyang; Li, Hongchang; Tang, Yi; Blaabjerg, Frede

Self-assembly of well-ordered whisker-like manganese oxide arrays on carbon fiber paper and its application as electrode material for supercapacitors   [2012]

Luo, Yongsong; Jiang, Jian; Zhou, Weiwei; Yang, Huanping; Luo, Jingshan; Qi, Xiaoying; Zhang, Hua; Li, Chang Ming; Yu, Ting; Yu, Denis Yau Wai

Nanostructured metallic transition metal carbides, nitrides, phosphides, and borides for energy storage and conversion   [2019]

Dinh, Khang Ngoc; Liang, Qinghua; Du, Cheng-Feng; Zhao, Jin; Tok, Alfred Iing Yoong; Mao, Hui; Yan, Qingyu

Porous Co3O4 nanowires derived from long Co(CO3)0.5(OH)·0.11H2O nanowires with improved supercapacitive properties   [2012]

Wang, Bao; Zhu, Ting; Wu, Hao Bin; Xu, Rong; Chen, Jun Song; Lou, David Xiong Wen

Solid oxide fuel cell anode materials for direct hydrocarbon utilization   [2012]

Ge, Xiaoming; Chan, Siew Hwa; Liu, Qing-Lin; Sun, Qiang

Nanoporous walls on macroporous foam : rational design of electrodes to push areal pseudocapacitance   [2012]

Guan, Cao; Li, Xianglin; Wang, Zilong; Cao, Xiehong; Soci, Cesare; Zhang, Hua; Fan, Hong Jin

Impact of surface area in evaluation of catalyst activity   [2018]

Sun, Shengnan; Li, Haiyan; Xu, Zhichuan Jason

Nanostructuring mixed‐dimensional perovskites : a route toward tunable, efficient photovoltaics   [2016]

Koh, Teck Ming; Shanmugam, Vignesh; Schlipf, Johannes; Oesinghaus, Lukas; Müller-Buschbaum, Peter; Ramakrishnan, N.; Swamy, Varghese; Mathews, Nripan; Boix, Pablo P.; Mhaisalkar, Subodh Gautam

X-ray Scintillation in Lead Halide Perovskite Crystals   [2016]

Cortecchia, D.; Drozdowski, W.; Brylew, K.; Lachmanski, W.; Birowosuto, Muhammad Danang; Bruno, Annalisa; Soci, Cesare

Lithium-ion conducting electrolyte salts for lithium batteries   [2011]

Aravindan, Vanchiappan; Gnanaraj, Joe; Madhavi, Srinivasan; Liu, Hua-Kun

Green synthesis of NiO nanobelts with exceptional pseudo-capacitive properties   [2012]

Wang, Bao; Chen, Jun Song; Wang, Zhiyu; Madhavi, Srinivasan; Lou, David Xiong Wen

Broadband Emission in Two-Dimensional Hybrid Perovskites: The Role of Structural Deformation   [2016]

Cortecchia, Daniele; Neutzner, Stefanie; Srimath Kandada, Ajay Ram; Mosconi, Edoardo; Meggiolaro, Daniele; De Angelis, Filippo; Soci, Cesare; Petrozza, Annamaria

A flexible microwave shield with tunable frequency-transmission and electromagnetic compatibility   [2019]

Lv, Hualiang; Yang, Zhihong; Ong, Samuel Jun Hoong; Wei, Chao; Liao, Hanbin; Xi, Shibo; Du, Yonghua; Ji, Guangbin; Xu, Jason Zhichuan