Institute of Materials Research and Engineering


Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).

Lab-on-Mask for remote respiratory monitoring   [2020]

Pan, Liang; Wang, Cong; Jin, Haoran; Li, Jie; Yang, Le; Zheng, Yuanjin; Wen, Yonggang; Tan, Ban Hock; Loh, Xian Jun; Chen, Xiaodong