Photonics Research Centre


Results 1-20 of 81 (Search time: 0.02 seconds).

Development of Yb: Lu2O3 laser ceramics   [2018]

Wei, Zhengtai

Near-field energy transfer using nanoemitters for optoelectronics   [2016]

Guzelturk, Burak; Demir, Hilmi Volkan

Fiber design for raman fiber laser   [2014]

Wang, Shengmiao

115  W fiber laser with an all solid-structure and a large-mode-area multicore fiber   [2018]

Ji, Junhua; Raghuraman, Sidharthan; Huang, Xiaosheng; Zang, Jichao; Ho, Daryl; Zhou, Yanyan; Benudiz, Yehuda; Ami, Udi Ben; Ishaaya, Amiel A.; Yoo, Seongwoo

Smart sensor to monitor ripeness of vegetables   [2017]

Quah, Abigail Shu En

Optical fibre characterisation tool   [2019]

Lau, Jun Kiat