Innovative Centre for Flexible Devices


Results 1-18 of 18 (Search time: 0.008 seconds).

Mechanical tolerance of cascade bioreactions via adaptive curvature engineering for epidermal bioelectronics   [2020]

Wang, Ting; Lei, Qun-Li; Wang, Ming; Deng, Guoying; Yang, Le; Liu, Xijian; Li, Chunlin; Wang, Qi; Liu, Zhihua; Wang, Jianwu; Cui, Zequn; Kevin Goldio Utama; Ni, Ran; Chen, Xiaodong

Transdermal theranostics   [2020]

Than, Aung; Zan, Ping; Chen, Peng

Lancing drug reservoirs into subcutaneous fat to combat obesity and associated metabolic diseases   [2020]

Than, Aung; Duong, Phan Khanh; Zan, Ping; Liu, Junjie; Leow, Melvin Khee-Shing; Chen, Peng

Portable food-freshness prediction platform based on colorimetric barcode combinatorics and deep convolutional neural networks   [2020]

Guo, Lingling; Wang, Ting; Wu, Zhonghua; Wang, Jianwu; Wang, Ming; Cui, Zequn; Ji, Shaobo; Cai, Jianfei; Xu, Chuanlai; Chen, Xiaodong

Devising materials manufacturing toward lab-to-fab translation of flexible electronics   [2020]

Luo, Yifei; Wang, Ming; Wan, Changjin; Cai, Pingqiang; Loh, Xian Jun; Chen, Xiaodong

Nature-Inspired Structural Materials for Flexible Electronic Devices   [2017]

Liu, Yaqing; He, Ke; Chen, Geng; Leow, Wan Ru; Chen, Xiaodong

Antimicrobial microneedle patch for treating deep cutaneous fungal infection   [2019]

Zan, Ping; Than, Aung; Duong, Phan Khanh; Song, Juha; Xu, Chuanhui; Chen, Peng

A compliant ionic adhesive electrode with ultralow bioelectronic impedance   [2020]

Pan, Liang; Cai, Pingqiang; Mei, Le; Cheng, Yuan; Zeng, Yi; Wang, Ming; Wang, Ting; Jiang, Ying; Ji, Baohua; Li, Dechang; Chen, Xiaodong

Orientational Coupling Locally Orchestrates a Cell Migration Pattern for Re-Epithelialization   [2017]

Hu, Benhui; Leow, Wan Ru; Amini, Shahrouz; Nai, Brenda; Zhang, Xiaoqian; Liu, Zhiyuan; Cai, Pingqiang; Li, Zhuyun; Wu, Yun-Long; Miserez, Ali; Lim, Chwee Teck; Chen, Xiaodong

Surface diffusion-limited lifetime of silver and copper nanofilaments in resistive switching devices   [2019]

Wang, Wei; Wang, Ming; Ambrosi, Elia; Bricalli, Alessandro; Laudato, Mario; Sun, Zhong; Chen, Xiaodong; Ielmini, Daniele

Locally coupled electromechanical interfaces based on cytoadhesion-inspired hybrids to identify muscular excitation-contraction signatures   [2020]

Cai, Pingqiang; Wan, Changjin; Pan, Liang; Matsuhisa, Naoji; He, Ke; Cui, Zequn; Zhang, Wei; Li, Chengcheng; Wang, Jianwu; Yu, Jing; Wang, Ming; Jiang, Ying; Chen, Geng; Chen, Xiaodong

Lab-on-Mask for remote respiratory monitoring   [2020]

Pan, Liang; Wang, Cong; Jin, Haoran; Li, Jie; Yang, Le; Zheng, Yuanjin; Wen, Yonggang; Tan, Ban Hock; Loh, Xian Jun; Chen, Xiaodong

Water-resistant conformal hybrid electrodes for aquatic endurable electrocardiographic monitoring   [2020]

Ji, Shaobo; Wan, Changjin; Wang, Ting; Li, Qingsong; Chen, Geng; Wang, Jianwu; Liu, Zhiyuan; Yang, Hui; Liu, Xijian; Chen, Xiaodong

An on-demand plant-based actuator created using conformable electrodes   [2021]

Li, Wenlong; Matsuhisa, Naoji; Liu, Zhiyuan; Wang, Ming; Luo, Yifei; Cai, Pingqiang; Chen, Geng; Zhang, Feilong; Li, Chengcheng; Liu, Zhihua; Lv, Zhisheng; Zhang ,Wei; Chen, Xiaodong

Emerging intraoral biosensors   [2020]

Wang, Jianwu; Yu, Jing; Wang, Ting; Li, Chengcheng; Wei, Yan; Deng, Xuliang; Chen, Xiaodong

Bio‐inspired plasmonic photocatalysts   [2018]

Liu, Zhihua; Leow, Wan Ru; Chen, Xiaodong