A*STAR Institute of Material Research and Engineering


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.004 seconds).

Devising materials manufacturing toward lab-to-fab translation of flexible electronics   [2020]

Luo, Yifei; Wang, Ming; Wan, Changjin; Cai, Pingqiang; Loh, Xian Jun; Chen, Xiaodong

An artificial sensory neuron with visual-haptic fusion   [2020]

Wan, Changjin; Cai, Pingqiang; Guo, Xintong; Wang, Ming; Matsuhisa, Naoji; Yang, Le; Lv, Zhisheng; Luo, Yifei; Loh, Xian Jun; Chen, Xiaodong

Large enhancement of thermoelectric performance in MoS₂/h-BN heterostructure due to vacancy-induced band hybridization   [2020]

Wu, Jing; Liu, Yanpeng; Liu, Yi; Cai, Yongqing; Zhao, Yunshan; Ng, Hong Kuan; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Zhang, Gang; Qiu, Cheng-Wei; Chi, Dongzhi; Neto, A. H. Castro; Thong, John T. L.; Loh, Kian Ping; Hippalgaonkar, Kedar

Association analysis of PSAP variants in Parkinson's disease patients   [2021]

Chao, Yin Xia; Lee, Bernett; Ng, Ebonne Yulin; Lian, Michelle Mulan; Chew, Elaine Guo Yan; Tandiono, Moses; Li, Zheng; Khor, Chiea Chuen; Kumar, Prakash; Tan, Louis C. S.; Foo, Jia Nee; Tan, Eng-King

Germanium-on-carborundum surface phonon-polariton infrared metamaterial   [2021]

Qiang, Bo; Dubrovkin, Alexander M.; Krishnamoorthy, Harish N. S.; Wang, Qian; Zheludev, Nikolay I.; Wang, Qi Jie

High Q-factor controllable phononic modes in hybrid phononic–dielectric structures   [2019]

Qiang, Bo; Dubrovkin, Alexander M.; Krishnamoorthy, Harish N. S.; Wang, Qian; Soci, Cesare; Zhang, Ying; Teng, Jinghua; Wang, Qi Jie