Project title
MOE2016‐T3‐1‐006

Publications
(All)

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.006 seconds).

Chiral plasmons with twisted atomic bilayers   [2020]

Lin, Xiao; Liu, Zifei; Stauber, Tobias; Gómez-Santos, Guillermo; Gao, Fei; Chen, Hongsheng; Zhang, Baile; Low, Tony

Higher‐order topological states in surface‐wave photonic crystals   [2020]

Zhang, Li; Yang, Yihao; Lin, Zhi-Kang; Qin, Pengfei; Chen, Qiaolu; Gao, Fei; Li, Erping; Jiang, Jian-Hua; Zhang, Baile; Chen, Hongsheng

Image reconstruction through a multimode fiber with a simple neural network architecture   [2021]

Zhu, Changyan; Chan, Eng Aik; Wang, You; Peng, Weina; Guo, Ruixiang; Zhang, Baile; Soci, Cesare; Chong, Yidong

Metamaterial enhancement of metal-halide perovskite luminescence   [2020]

Adamo, Giorgio; Krishnamoorthy, Harish Natarajan Swaha; Cortecchia, Daniele; Chaudhary, Bhumika; Nalla, Venkatram; Zheludev, Nikolay I.; Soci, Cesare