Project title
MOE2019-T2-2-127

Publications
(All)

Results 1-13 of 13 (Search time: 0.022 seconds).

Advanced multi-material optoelectronic fibers : a review   [2021]

Zhang, Jing; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; Wei, Lei

Designer patterned functional fibers via direct imprinting in thermal drawing   [2020]

Wang, Zhe; Wu, Tingting; Wang, Zhixun; Zhang, Ting; Chen, Mengxiao; Zhang, Jing; Liu, Lin; Qi, Miao; Zhang, Qichong; Yang, Jiao; Liu, Wei; Chen, Haisheng; Luo, Yu; Wei, Lei

Hybrid plasmonic fiber-optic sensors   [2020]

Qi, Miao; Zhang, Nancy Meng Ying; Li, Kaiwei; Tjin, Swee Chuan; Wei, Lei

Micro/nanofiber fabrication technologies for wearable sensors: a review   [2022]

Ma, Shaoyang; Wang, Zhe; Zhu, Yuguang; Tang, Yushi; Fan, Guofang; Ma, Binghe; Ye, Tao; Wei, Lei

Multifunctional electronic textiles by direct 3D printing of stretchable conductive fibers   [2023]

Wang, Yuntian; Wang, Zhixun; Wang, Zhe; Xiong, Ting; Shum, Perry Ping; Wei, Lei

NaTi₂(PO₄)₃ hollow nanoparticles encapsulated in carbon nanofibers as novel anodes for flexible aqueous rechargeable sodium-ion batteries   [2021]

He, Bing; Yin, Kuibo; Gong, Wenbin; Xiong, Yuwei; Zhang, Qichong; Yang, Jiao; Wang, Zhixun; Wang, Zhe; Chen, Mengxiao; Man, Ping; Coquet, Philippe; Yao, Yagang; Sun, Litao; Wei, Lei

Progress in metafibers for sustainable radiative cooling and prospects of achieving thermally drawn metafibers   [2022]

Qi, Miao; Wu, Tingting; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; He, Bing; Zhang, Haozhe; Liu, Yanting; Xin, Jiwu; Zhou, Tianzhu; Zhou, Xuhui; Wei, Lei

Rational construction of self-standing sulfur-doped Fe2O3 anodes with promoted energy storage capability for wearable aqueous rechargeable NiCo-Fe batteries   [2020]

Yang, Jiao; Zhang, Qichong; Wang, Zhixun; Wang, Zhe; Kang, Lixing; Qi, Miao; Chen, Mengxiao; Liu, Wen; Gong, Wenbin; Lu, Weibang; Shum, Perry Ping; Wei, Lei

Recent advances and prospects of fiber-shaped rechargeable aqueous alkaline batteries   [2021]

Yang, Jiao; Chen, Jingwei; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; Zhang, Qichong; He, Bing; Chen, Mengxiao; Kang, Lixing; Qi, Miao; Zhang, Ting; Zhang, Haozhe; Chen, Ming; Shum, Ping; Wei, Lei

Self-powered multifunctional sensing based on super-elastic fibers by soluble-core thermal drawing   [2021]

Chen, Mengxiao; Wang, Zhe; Zhang, Qichong; Wang, Zhixun; Liu, Wei; Chen, Ming; Wei, Lei

Semiconductor core fibres : materials science in a bottle   [2021]

Gibson, Ursula J.; Wei, Lei; Ballato, John

Single-crystal SnSe thermoelectric fibers via laser-induced directional crystallization : from 1D fibers to multidimensional fabrics   [2020]

Zhang, Jing; Zhang, Ting; Zhang, Hang; Wang, Zhixun; Li, Chen; Wang, Zhe; Li, Kaiwei; Huang, Xingming; Chen, Ming; Chen, Zhe; Tian, Zhiting; Chen, Haisheng; Zhao, Li-Dong; Wei, Lei

Ultra-compact MXene fibers by continuous and controllable synergy of interfacial interactions and thermal drawing-induced stresses   [2022]

Zhou, Tianzhu; Yu, Yangzhe; He, Bing; Wang, Zhe; Xiong, Ting; Wang, Zhixun; Liu, Yanting; Xin, Jiwu; Qi, Miao; Zhang, Haozhe; Zhou, Xuhui; Gao, Liheng; Cheng, Qunfeng; Wei, Lei