Project title
NRF-CRP18-2017-02

Publications
(All)

Results 1-12 of 12 (Search time: 0.021 seconds).

Advanced multi-material optoelectronic fibers : a review   [2021]

Zhang, Jing; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; Wei, Lei

Designer patterned functional fibers via direct imprinting in thermal drawing   [2020]

Wang, Zhe; Wu, Tingting; Wang, Zhixun; Zhang, Ting; Chen, Mengxiao; Zhang, Jing; Liu, Lin; Qi, Miao; Zhang, Qichong; Yang, Jiao; Liu, Wei; Chen, Haisheng; Luo, Yu; Wei, Lei

Engineering grain boundaries at the 2D limit for the hydrogen evolution reaction   [2020]

He, Yongmin; Tang, Pengyi; Hu, Zhili; He, Qiyuan; Zhu, Chao; Wang, Luqing; Zeng, Qingsheng; Golani, Prafful; Gao, Guanhui; Fu, Wei; Huang, Zhiqi; Gao, Caitian; Xia, Juan; Wang, Xingli; Wang, Xuewen; Zhu, Chao; Ramasse, Quentin M; Zhang, Ao; An, Boxing; Zhang, Yongzhe; Martí-Sánchez, Sara; Morante, Joan Ramon; Wang, Liang; Tay, Beng Kang; Yakobson, Boris I; Trampert, Achim; Zhang, Hua; Wu, Minghong; Wang, Qi Jie; Arbiol, Jordi; Liu, Zheng

High-performance, polarization-sensitive, long-wave infrared photodetection via photothermoelectric effect with asymmetric van der Waals contacts   [2022]

Dai, Mingjin; Wang, Chongwu; Ye, Ming; Zhu, Song; Han, Song; Sun, Fangyuan; Chen, Wenduo; Jin, Yuhao; Chua, Yunda; Wang, Qi Jie

Hybrid plasmonic fiber-optic sensors   [2020]

Qi, Miao; Zhang, Nancy Meng Ying; Li, Kaiwei; Tjin, Swee Chuan; Wei, Lei

Long wavelength (λ > 13 μm) quantum cascade laser based on diagonal transition and three-phonon-resonance design   [2021]

Jin, Yuhao; Li, Jinghao; Chua, Yun Da; Tan, Kian Hua; Wicaksono, Satrio; Sirtori, Carlo; Yoon, Soon Fatt; Wang, Qi Jie

NaTi₂(PO₄)₃ hollow nanoparticles encapsulated in carbon nanofibers as novel anodes for flexible aqueous rechargeable sodium-ion batteries   [2021]

He, Bing; Yin, Kuibo; Gong, Wenbin; Xiong, Yuwei; Zhang, Qichong; Yang, Jiao; Wang, Zhixun; Wang, Zhe; Chen, Mengxiao; Man, Ping; Coquet, Philippe; Yao, Yagang; Sun, Litao; Wei, Lei

Rational construction of self-standing sulfur-doped Fe2O3 anodes with promoted energy storage capability for wearable aqueous rechargeable NiCo-Fe batteries   [2020]

Yang, Jiao; Zhang, Qichong; Wang, Zhixun; Wang, Zhe; Kang, Lixing; Qi, Miao; Chen, Mengxiao; Liu, Wen; Gong, Wenbin; Lu, Weibang; Shum, Perry Ping; Wei, Lei

Semiconductor core fibres : materials science in a bottle   [2021]

Gibson, Ursula J.; Wei, Lei; Ballato, John

Single-mode lasing based on PT-breaking of two-dimensional photonic higher-order topological insulator   [2021]

Zhu, Bofeng; Wang, Qiang; Zeng, Yongquan; Wang, Qi Jie; Chong, Yidong