Project title
MOE-T2EP50120-0004

Publications
(All)

Results 1-20 of 20 (Search time: 0.053 seconds).

Additives in halide perovskite for blue light-emitting diodes : passivating agents or crystallization modulators?   [2021]

Nur Fadilah Jamaludin; Yantara, Natalia; Febriansyah, Benny; Tay, Yeow Boon; Muhammad, Bening Tirta; Laxmi, Shoba; Lim, Swee Sien; Sum, Tze Chien; Mhaisalkar, Subodh; Mathews, Nripan

Bright and stable near-infrared lead-free perovskite light-emitting diodes   [2024]

Yuan, Fanglong; Folpini, Giulia; Liu, Tianjun; Singh, Utkarsh; Treglia, Antonella; Lim, Melvin Jia Wei; Klarbring, Johan; Simak, Sergei I.; Abrikosov, Igor A.; Sum, Tze Chien; Petrozza, Annamaria; Gao, Feng

Carrier multiplication in perovskite solar cells with internal quantum efficiency exceeding 100%   [2023]

Wang, Yue; Ye, Senyun; Lim, Melvin Jia Wei; Giovanni, David; Feng, Minjun; Fu, Jianhui; Krishnamoorthy, Harish N. S.; Zhang, Qiannan; Xu, Qiang; Cai, Rui; Sum, Tze Chien

Defect passivation using a phosphonic acid surface modifier for efficient RP perovskite blue-light-emitting diodes   [2022]

Mishra, Jayanta Kumar; Yantara, Natalia; Kanwat, Anil; Furuhashi, Tomoki; Ramesh, Sankaran; Salim, Teddy; Nur Fadilah Jamaludin; Febriansyah, Benny; Ooi, Zi En; Mhaisalkar, Subodh; Sum,Tze Chien; Hippalgaonkar, Kedar; Mathews, Nripan

Elucidating the role of chalcogenide-based interface passivators in enhancing the stability of perovskite solar cells   [2023]

Sadhu, Anupam; Guo, Yuanyuan; Salim, Teddy; Sun, Qingde; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Sum, Tze Chien; Wong, Lydia Helena

Enhancing two-dimensional electronic spectroscopy for layered halide perovskites   [2023]

Ramesh, Sankaran; Feng, Minjun; Furuhashi, Tomoki; Sum, Tze Chien

Expanding the low-dimensional interface engineering toolbox for efficient perovskite solar cells   [2023]

Ye, Senyun; Rao, Haixia; Feng, Minjun; Xi, Lifei; Yen, Zhihao; Seng, Debbie Hwee Leng; Xu, Qiang; Boothroyd, Chris; Chen, Bingbing; Guo, Yuanyuan; Wang, Bo; Salim, Teddy; Zhang, Qiannan; He, Huajun; Wang, Yue; Xiao, Xingchi; Lam, Yeng Ming; Sum, Tze Chien

Exploring intermolecular singlet fission in pyrene-fused azaacenes film   [2023]

Guo, Yuanyuan; Feng, Minjun; Zhang, Zhongbo; Ye, Senyun; Wang, Yue; Zhang, Qiannan; Furuhashi, Tomoki; Jia, Dongming; Zhang, Qichun; Sum, Tze Chien

Floquet engineering of excitons in two-dimensional halide perovskites via biexciton states   [2024]

Cai, Rui; Feng, Minjun; Kanwat, Anil; Furuhashi, Tomoki; Wang, Bo; Sum, Tze Chien

Intrinsic carrier diffusion in perovskite thin films uncovered by transient reflectance spectroscopy   [2022]

Feng, Minjun; Ye, Senyun; Guo, Yuanyuan; Sum, Tze Chien

Molecular design of two-dimensional perovskite cations for efficient energy cascade in perovskite light-emitting diodes   [2021]

Nur Fadilah Jamaludin; Febriansyah, Benny; Ng, Yan Fong; Yantara, Natalia; Li, Mingjie; Giovanni, David; Fu, Jianhui; Tay, Yeow Boon; Baikie, Tom; Sum, Tze Chien; Mathews, Nripan; Mhaisalkar, Subodh

Multichromism in halide perovskites   [2023]

Kanwat, Anil; Yantara, Natalia; Kajal, Priyanka; Mathews, Nripan

Spacer cation alloying in Ruddlesden-Popper perovskites for efficient red light-emitting diodes with precisely tunable wavelengths   [2021]

Qing, Jian; Ramesh, Sankaran; Xu, Qiang; Liu, Xiao-Ke; Wang, Heyong; Yuan, Zhongcheng; Chen, Zhan; Hou, Lintao; Sum, Tze Chien; Gao, Feng

Spotlight on hot carriers in halide perovskite luminescence   [2022]

Lim, Melvin Jia Wei; Wang, Yue; Fu, Jianhui; Zhang, Qiannan; Sum, Tze Chien

Strain propagation in layered two-dimensional halide perovskites   [2022]

Fu, Jianhui; Xu, Qiang; Ibrahim Abdelwahab; Cai, Rui; Febriansyah, Benny; Yin, Tingting; Loh, Kian Ping; Mathews, Nripan; Sun, Handong; Sum, Tze Chien

Tailoring the energy manifold of quasi-two-dimensional perovskites for efficient carrier extraction   [2022]

Ramesh, Sankaran; Giovanni, David; Righetto, Marcello; Ye, Senyun; Fresch, Elisa; Wang, Yue; Collini, Elisabetta; Mathews, Nripan; Sum, Tze Chien

Topological feature engineering for machine learning based halide perovskite materials design   [2022]

Anand, D. Vijay; Xu, Qiang; Wee, Junjie; Xia, Kelin; Sum, Tze Chien

Unveiling the impact of organic spacer cations on auger recombination in layered halide perovskites   [2023]

Furuhashi, Tomoki; Kanwat, Anil; Ramesh, Sankaran; Mathews, Nripan; Sum, Tze Chien

Weakly confined organic–inorganic halide perovskite quantum dots as high-purity room-temperature single photon sources   [2024]

Wang, Bo; Lim, Melvin Jia Wei; Loh, Siow Mean; Mayengbam, Rishikanta; Ye, Senyun; Feng, Minjun; He, Huajun; Liang, Xiao; Cai, Rui; Zhang, Qiannan; Kwek, Leong Chuan; Demir, Hilmi Volkan; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Blundell, Steven A.; Sum, Tze Chien

Zero-field quantum beats and spin decoherence mechanisms in CsPbBr₃ perovskite nanocrystals   [2023]

Cai, Rui; Wadgaonkar, Indrajit; Lim, Melvin Jia Wei; Dal Forno, Stefano; Giovanni, David; Feng, Minjun; Ye, Senyun; Battiato, Marco; Sum, Tze Chien