Project title
MOE2017-T2-1-009

Publications
(All)

Results 1-6 of 6 (Search time: 0.006 seconds).

Antiferromagnetic inverse spinel oxide LiCoVO₄ with spin-polarized channels for water oxidation   [2020]

Chen, Riccardo Ruixi; Sun, Yuanmiao; Ong, Samuel Jun Hoong; Xi, Shibo; Du, Yonghua; Liu, Chuntai; Lev, Ovadia; Xu, Zhichuan Jason

Approaches for measuring the surface areas of metal oxide electrocatalysts for determining their intrinsic electrocatalytic activity   [2019]

Wei, Chao; Sun, Shengnan; Mandler, Daniel; Wang, Xun; Qiao, Shi Zhang; Xu, Zhichuan Jason

Degree of geometric tilting determines the activity of FeO₆ octahedra for water oxidation   [2018]

Li, Haiyan; Chen, Yubo; Xi, Shibo; Wang, Jingxian; Sun, Shengnan; Sun, Yuanmiao; Du, Yonghua; Xu, Zhichuan Jason

High-rate and ultralong cycle-life potassium ion batteries enabled by in situ engineering of yolk–shell FeS₂@C structure on graphene matrix   [2018]

Zhao, Yi; Zhu, Jiajie; Ong, Samuel Jun Hoong; Yao, Qianqian; Shi, Xiuling; Hou, Kun; Xu, Zhichuan Jason; Guan, Lunhui

Ir-skinned Ir-Cu nanoparticles with enhanced activity for oxygen reduction reaction   [2020]

Wang, Jiarui; Zhou, Ye; Sun, Libo; Ge, Jingjie; Wang, Jingxian; Dai, Chencheng; Xu, Zhichuan Jason

Iron-facilitated dynamic active-site generation on spinel CoAl₂O₄ with self-termination of surface reconstruction for water oxidation   [2019]

Wu, Tianze; Sun, Shengnan; Song, Jiajia; Xi, Shibo; Du, Yonghua; Chen, Bo; Sasangka, Wardhana Aji; Liao, Hanbin; Gan, Chee Lip; Scherer, Günther G.; Zeng, Lin; Wang, Haijiang; Li, Hui; Grimaud, Alexis; Xu, Zhichuan Jason