Project title
A18A7b0058

Publications
(All)

Results 1-20 of 39 (Search time: 0.028 seconds).

A 65-nm 8T SRAM compute-in-memory macro with column ADCs for processing neural networks   [2022]

Yu, Chengshuo; Yoo, Taegeun; Chai, Kevin Tshun Chuan; Kim, Tony Tae-Hyoung; Kim, Bongjin

Accelerated polaron formation in perovskite quantum dots monitored via picosecond infrared spectroscopy   [2023]

Nuber, Matthias; Tan, Qi Ying; Sandner, Daniel; Yin, Jun; Kienberger, Reinhard; Soci, Cesare; Iglev, Hristo

Aperiodic bragg reflectors for tunable high-purity structural color based on phase change material   [2024]

Jana, Sambhu; Sreekanth, Kandammathe Valiyaveedu; Abdelraouf, Omar A. M.; Lin, Ronghui; Liu, Hong; Teng, Jinghua; Singh, Ranjan

Asynchronous charge carrier injection in perovskite light-emitting transistors   [2023]

Klein, Maciej; Blecharz, Krzysztof; Cheng, Bryan Wei Hao; Bruno, Annalisa; Soci, Cesare

Beam combining of a broadly and continuously tunable quantum cascade laser   [2022]

Sun, Fangyuan; Li, Jinghao; Tan, Kian Hua; Wicaksono, Satrio; Chua, Yun Da; Wang, Chongwu; Dai, Mingjin; Voo, Roth Qin Gui; Yoon, Soon Fatt; Wang, Qi Jie

Broadband enhancement of cherenkov radiation using dispersionless plasmons   [2022]

Hu, Hao; Lin, Xiao; Liu, Dongjue; Chen, Hongsheng; Zhang, Baile; Luo, Yu

A broadband, self-powered, and polarization-sensitive PdSe₂ photodetector based on asymmetric van der Waals contacts   [2023]

Zhang, Xuran; Dai, Mingjin; Deng, Wenjie; Zhang, Yongzhe; Wang, Qi Jie

Cascaded parametric amplification based on spatiotemporal modulations   [2023]

Yang, Qianru; Hu, Hao; Li, Xiaofeng; Luo, Yu

Co-evaporated perovskite light-emitting transistor operating at room temperature   [2021]

Klein, Maciej; Li, Jia; Bruno, Annalisa; Soci, Cesare

Color-tunable mixed-cation perovskite single photon emitters   [2023]

D’Amato, Marianna; Tan, Qi Ying; Glorieux, Quentin; Bramati, Alberto; Soci, Cesare

Electrically-pumped compact topological bulk lasers driven by band-inverted bound states in the continuum   [2023]

Han, Song; Cui, Jieyuan; Chua, Yunda; Zeng, Yongquan; Hu, Liangxing; Dai, Mingjin; Wang, Fakun; Sun, Fangyuan; Zhu, Song; Li, Lianhe; Davies, Alexander Giles; Linfield, Edmund Harold; Tan, Chuan Seng; Kivshar, Yuri; Wang, Qi Jie

Exciton-polariton electroluminescence from electrically driven halide perovskite metatransistors   [2023]

Wang, Yutao; Tian, Jingyi; Klein, Maciej; Adamo, Giorgio; Ha, Son Tung; Soci, Cesare

Full-parameter omnidirectional transformation optical devices   [2023]

Gao, Yuan; Luo, Yu; Zhang, Jingjing; Huang, Zhengjie; Zheng, Bin; Chen, Hongsheng; Ye, Dexin

A heavily doped germanium pyramid array for tunable optical antireflection in the broadband mid-infrared range   [2022]

Son, Bongkwon; Shin, Sang-Ho; Jin, Yuhao; Liao, Yikai; Zhao, Zhi-Jun; Jeong, Jun-Ho; Wang, Qi Jie; Wang, Xincai; Tan, Chuan Seng; Kim, Munho

Higher-order topological states in thermal diffusion   [2023]

Wu, Haotian; Hu, Hao; Wang, Xixi; Xu, Zhixia; Zhang, Baile; Wang, Qi Jie; Zheng, Yuanjin; Zhang, Jingjing; Cui, Tie Jun; Luo, Yu

Long wavelength mid-infrared multi-gases spectroscopy using tunable single-mode slot waveguide quantum cascade laser   [2023]

Jin, Yuhao; Sun, Fangyuan; Li, Jinghao; Tan, Chuan Seng; Tan, Kian Hua; Wicaksono, Satrio; Sirtori, Carlo; Yoon, Soon Fatt; Wang, Qi Jie

Long-wave infrared photothermoelectric detectors with ultrahigh polarization sensitivity   [2023]

Dai, Mingjin; Wang, Chongwu; Qiang, Bo; Jin, Yuhao; Ye, Ming; Wang, Fakun; Sun, Fangyuan; Zhang, Xuran; Luo, Yu; Wang, Qi Jie

A miniaturized anechoic chamber: omnidirectional impedance matching based on truncated spatial Kramers–Kronig medium   [2022]

Li, Quanping; Luo, Yu; Liu, Dongjue; Gao, Yuan; Zhang, Jingjing; Ran, Lixin; Ye, Dexin

Multidimensional detection enabled by twisted black arsenic–phosphorus homojunctions   [2024]

Wang, Fakun; Zhu, Song; Chen, Wenduo; Han, Jiayue; Duan, Ruihuan; Wang, Chongwu; Dai, Mingjin; Sun, Fangyuan; Jin, Yuhao; Wang, Qi Jie

Nano-optical engineering of anisotropic phonon resonances in a hyperbolic α-MoO₃ metamaterial   [2022]

Ye, Ming; Qiang, Bo; Zhu, Song; Dai, Mingjin; Wang, Fakun; Luo, Yu; Wang, Qian; Wang, Qi Jie