Project title
MOE2018-T3-1-003

Publications
(All)

Results 1-20 of 20 (Search time: 0.074 seconds).

Atroposelective access to 1,3-oxazepine-containing bridged biaryls via carbene-catalyzed desymmetrization of imines   [2023]

Yang, Xing; Wei, Liwen; Wu, Yuelin; Zhou, Liejin; Zhang, Xinglong; Chi, Robin Yonggui

Carbene organic catalytic planar enantioselective macrolactonization   [2024]

Lv, Xiaokang; Su, Fen; Long, Hongyan; Lu, Fengfei; Zeng, Yukun; Liao, Minghong; Che, Fengrui; Wu, Xingxing; Chi, Robin Yonggui

Carbene-catalyzed activation of C-Si bonds for chemo- and enantioselective cross Brook–Benzoin reaction   [2022]

Tang, Chenghao; Wang, Wei; Luo, Guoyong; Song, Chaoyang; Bao, Zhaowei; Li, Pei; Hao, Gefei; Chi, Robin Yonggui; Jin, Zhichao

Carbene-catalyzed chemoselective reaction of unsymmetric enedials for access to Furo[2,3-b]pyrroles   [2023]

Fan, Guodong; Wang, Qingyun; Xu, Jun; Zheng, Pengcheng; Chi, Robin Yonggui

Carbene-catalyzed enantioselective sulfonylation of enone aryl aldehydes: a new mode of breslow intermediate oxidation   [2022]

Deng, Rui; Wu, Shuquan; Mou, Chengli; Liu, Jianjian; Zheng, Pengcheng; Zhang, Xinglong; Chi, Robin Yonggui

Chemical basis of combination therapy to combat antibiotic resistance   [2023]

Si, Zhangyong; Pethe, Kevin; Chan-Park, Mary B.

Designer broad-spectrum polyimidazolium antibiotics   [2020]

Zhong, Wenbin; Shi, Zhenyu; Mahadevegowda, Surendra H.; Liu, Bo; Zhang, Kaixi; Koh, Chong Hui; Ruan, Lin; Chen, Yahua; Zeden, Merve S.; Pee, Carmen J. E.; Marimuthu, Kalisvar; De, Partha Pratim; Ng, Oon Tek; Zhu, Yabin; Chi, Robin Yonggui; Hammond, Paula T.; Yang, Liang; Gan, Yunn-Hwen; Pethe, Kevin; Greenberg, E. Peter; Gründling, Angelika; Chan-Park, Mary B.

Designer co-beta-peptide copolymer selectively targets resistant and biofilm Gram-negative bacteria   [2023]

Si. Zhangyong; Li, Jianguo; Ruan, Lin; Reghu, Sheethal; Ooi, Ying Jie; Li, Peng; Zhu, Yabin; Hammond, Paula T.; Verma, Chandra S.; Bazan, Guillermo C.; Pethe, Kevin; Chan-Park, Mary B.

Development of axially chiral urazole scaffolds for antiplant virus applications against potato virus Y   [2023]

Jin, Jiamiao; Mou, Chengli; Zou, Juan; Xie, Xin; Wang, Chen; Shen, Tingwei; Deng, Youlin; Li, Benpeng; Jin, Zhichao; Li, Xiangyang; Chi, Robin Yonggui

Direct reaction of nitroarenes and thiols via photodriven oxygen atom transfer for access to sulfonamides   [2022]

Bao, Zhaowei; Zou, Juan; Mou, Chengli; Jin, Zhichao; Ren, Shi-Chao; Chi, Robin Yonggui

Facile access to benzofuran derivatives through radical reactions with heteroatom-centered super-electron-donors   [2023]

Jiang, Shichun; Wang, Wei; Mou, Chengli; Zou, Juan; Jin, Zhichao; Hao, Gefei; Chi, Robin Yonggui

Membrane potential-dependent uptake of cationic oligoimidazolium mediates bacterial DNA damage and death   [2023]

Yong, Melvin; Kok, Zhi Y.; Koh, Chong Hui; Zhong, Wenbin; Ng, Justin T. Y.; Mu, Yuguang; Chan-Park, Mary B.; Gan, Yunn-Hwen

Metabolic labeling mediated targeting and thermal killing of Gram-positive bacteria by self-reporting Janus magnetic nanoparticles   [2021]

Hou, Shuai; Mahadevegowda, Surendra Hittanahalli; Lu, Derong; Zhang, Kaixi; Chan-Park, Mary B.; Duan, Hongwei

N-heterocyclic carbene-mediated carbon-sulfur bond-forming reactions   [2022]

Lv, Jie; Jin, Zhichao; Wang, Hongling; Chi, Robin Yonggui

NHC-catalyzed enantioselective access to β-cyano carboxylic esters via in situ substrate alternation and release   [2023]

Wang, Qingyun; Wu, Shuquan; Zou, Juan; Liang, Xuyang; Mou, Chengli; Zheng, Pengcheng; Chi, Robin Yonggui

Robust non-toxic macroscale beads with antibacterial and contaminant scavenging properties for aquaculture   [2022]

Zhang, Penghui; Carney, Tom J.; Schroën, Karin; Boom, Remko M.; Chan-Park, Mary B.