Project title
MOE2018-T3-1-003

Publications
(All)

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.01 seconds).

Carbene-catalyzed activation of C-Si bonds for chemo- and enantioselective cross Brook–Benzoin reaction   [2022]

Tang, Chenghao; Wang, Wei; Luo, Guoyong; Song, Chaoyang; Bao, Zhaowei; Li, Pei; Hao, Gefei; Chi, Robin Yonggui; Jin, Zhichao

Designer broad-spectrum polyimidazolium antibiotics   [2020]

Zhong, Wenbin; Shi, Zhenyu; Mahadevegowda, Surendra H.; Liu, Bo; Zhang, Kaixi; Koh, Chong Hui; Ruan, Lin; Chen, Yahua; Zeden, Merve S.; Pee, Carmen J. E.; Marimuthu, Kalisvar; De, Partha Pratim; Ng, Oon Tek; Zhu, Yabin; Chi, Robin Yonggui; Hammond, Paula T.; Yang, Liang; Gan, Yunn-Hwen; Pethe, Kevin; Greenberg, E. Peter; Gründling, Angelika; Chan-Park, Mary B.

Designer co-beta-peptide copolymer selectively targets resistant and biofilm Gram-negative bacteria   [2023]

Si. Zhangyong; Li, Jianguo; Ruan, Lin; Reghu, Sheethal; Ooi, Ying Jie; Li, Peng; Zhu, Yabin; Hammond, Paula T.; Verma, Chandra S.; Bazan, Guillermo C.; Pethe, Kevin; Chan-Park, Mary B.

Robust non-toxic macroscale beads with antibacterial and contaminant scavenging properties for aquaculture   [2022]

Zhang, Penghui; Carney, Tom J.; Schroën, Karin; Boom, Remko M.; Chan-Park, Mary B.