Project title
I1801E0030

Publications
(All)

Results 1-20 of 28 (Search time: 0.05 seconds).

Al₂O₃/HfO₂ nanolaminate dielectric boosting IGZO-based flexible thin-film transistors   [2022]

Shi, Qiuwei; Aziz, Izzat; Ciou, Jin-Hao; Wang, Jiangxin; Gao, Dace; Xiong, Jiaqing; Lee, Pooi See

Continuous film spin-orbit torque characterization via four probe measurement   [2022]

Poh, Han Yin; Ang, Calvin Ching Ian; Jin, Tianli; Tan, Funan; Lim, Gerard Joseph; Wu, Shuo; Poh, Francis; Lew, Wen Siang

Crystallinity control of the topological-insulator surface Bi₈₅Sb₁₅ (012) via interfacial engineering for enhanced spin-orbit torque   [2023]

Poh, Han Yin; Ang, Calvin Ching Ian; Lim, Gerard Joseph; Jin, Tianli; Lee, S. H.; Koh, Eng Kang; Poh, Francis; Lew, Wen Siang

A digital bit-reconfigurable versatile compute-in-memory macro for machine learning acceleration   [2023]

Zhang, Xin; Lu, Yuncheng; Wang, Bo; Kim, Tony Tae-Hyoung

Direct spin accumulation quantification in ferromagnetic heterostructures using DC bias harmonic Hall measurement   [2021]

Poh, Han Yin; Ang, Calvin Ching Ian; Gan, Weiliang; Lim, Gerard Joseph; Lew, Wen Siang

Enhanced current-induced magnetization switching via antiferromagnetic coupled interface in Co/Ho heterostructures   [2023]

Li, Shaomin; Poh, Han Yin; Jin, Tianli; Tan, Funan; Wu, Shizhe; Shen, K. M.; Jiang, Yanfeng; Lew, Wen Siang

Enhanced resistive switching characteristics of conductive bridging memory device by a Co-Cu alloy electrode   [2023]

Lee, Calvin Xiu Xian; Dananjaya, Putu Andhita; Chee, Mun Yin; Poh, Han Yin; Tan, Funan; Thong, Jia Rui; Liu, Lingli; Lim, Gerard Joseph; Du, Yuanmin; Tan, Juan Boon; Lew, Wen Siang

Enhanced spin Hall conductivity in tungsten-copper alloys   [2021]

Coester, Birte; Wong, Grayson Dao Hwee; Xu, Zhan; Tang, Jiaxuan; Gan, Weiliang; Lew, Wen Siang

Enhanced spin–orbit torque efficiency in Pt/Co/Ho heterostructures via inserting Ho layer   [2020]

Jin, Tianli; Law, Wai Cheung; Kumar, Durgesh; Luo, Feilong; Wong, Qi Ying; Lim, Gerard Joseph; Wang, Xuan; Lew, Wen Siang; Piramanayagam, S. N.

Enhancement of spin-orbit torque in Pt/Co/HfOx heterostructures with voltage-controlled oxygen ion migration   [2023]

Wu, Shuo; Jin, Tianli; Tan, Funan; Ang, Calvin Ching Ian; Poh, Hanyin; Lim, Gerard Joseph; Lew, Wen Siang

Enhancement of temperature-modulated NbO₂-based relaxation oscillator via interfacial and bulk treatments   [2023]

Ang, Jia Min; Dananjaya, Putu Andhita; Chow, Samuel Chen Wai; Lim, Gerard Joseph; Seet, Chim Seng; Lew, Wen Siang

Enhancing the electrochemical doping efficiency in diketopyrrolopyrrole-based polymer for organic electrochemical transistors   [2021]

Wu, Xihu; Liu, Qian; Surendran, Abhijith; Bottle, Steven E.; Sonar, Prashant; Leong, Wei Lin

Frequency-dependent synapse weight tuning in 1S1R with short-term plasticity TiOx-based exponential selector   [2022]

Chee, Mun Yin; Dananjaya, Putu Andhita; Lim, Gerard Joseph; Du, Yuanmin; Lew, Wen Siang

High performance, flexible, and thermally stable all-solid-state organic electrochemical transistor based on thermoplastic polyurethane ion gel   [2023]

Hou, Kunqi; Chen, Shuai; Moudgil, Akshay; Wu, Xihu; Tam, Teck Lip Dexter; Lew, Wen Siang; Leong, Wei Lin

The impact of oxygen vacancy defect density on the nonlinearity and short-term plasticity of TiO₂-based exponential selector   [2023]

Chee, Mun Yin; Dananjaya, Putu Andhita; Lim, Gerard Joseph; Lee, Calvin Xiu Xian; Liu, Lingli; Lew, Wen Siang

Investigation of spin-orbit torque performance with W/Cu-multilayers as spin current source   [2023]

Coester, Birte; Lim, Gerard Joseph; Tan, Funan; Poh, Hanyin; Lew, Wen Siang

Large spin hall angle enhanced by nitrogen incorporation in Pt films   [2021]

Xu, Zhan; Wong, Grayson Dao Hwee; Tang, Jiaxuan; Liu, Er; Gan, Weiliang; Xu, Feng; Lew, Wen Siang

Novel amphiphilic corannulene additive for moisture-resistant perovskite solar cells   [2020]

Bening Tirta Muhammad; Barát, Viktor; Koh, Teck Ming; Wu, Xihu; Surendran, Abhijith; Yantara, Natalia; Bruno, Annalisa; Grimsdale, Andrew C.; Stuparu, Mihaiela Corina; Leong, Wei Lin